Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow констеб-копір arrow КООПЕРАТИВ ВИРОБНИЧИЙ
   

КООПЕРАТИВ ВИРОБНИЧИЙ

у сільському господарстві — вид кооперації, що об'єднує селян для спільного обробітку землі, використання машин або виробництва с.-г. продукції. К. в. заснований на частковому або повному усуспільненні засобів виробництва і усуспільненні праці в сфері с.-г. діяльності. В умовах капіталізму грунтується переважно на усуспільненні праці і утворюється дрібними фермерами для взаємодопомоги й захисту г-в від наступу монополістичного капіталу. Як масова організація дрібного селянства К. в. за капіталізму є невід'ємною складовою частиною широкого демократичного руху. В країнах, що розвиваються, які стали на шлях політ. і екон. незалежності, К. в. у с. г. є важливим фактором некапіталістичного шляху розвитку. В СРСР К. в. відіграв велику роль у переведенні дрібного сел. г-ва на соціалістичний шлях розвитку. Соціалістична перебудова с. г. здійснювалася відповідно до кооперативного плану В. І. Леніна від найпростіших форм кооперації (постачально-збутова, кредитні т-ва та ін.) до вищої — виробничої кооперації. В СРСР у ході виробничого кооперування дрібносел. г-в осн. формою К. в. у с. г. стали колгоспи.

В зарубіжних соціалістичних країнах соціалістичні перетворення дрібносел. г-ва відбувалися при збереженні приватної власності селян на землю (крім МНР, де було проведено націоналізацію землі). В процесі виробничого кооперування склалися 3 осн. форми К. в. в с. г. До першої форми належать об'єднання, що утворюються внаслідок усуспільнення праці. Земля та ін. засоби виробн. залишаються приватною власністю селян. Кооперативи другої форми ґрунтуються на сусп. кооперативній власності на засоби виробн. при збереженні приватної власності селян на землю, що зведена в єдиний масив. У розподілі доходів переважає принцип розподілу по праці. Але разом з тим частка доходів кооперативу (в середньому до 25% ) розподіляється залежно від кількості усуспільненої землі. Друга форма К. в. у с. г. в більшості країн була переважаючою в період масового переходу до колективних г-в. Такі форми ще існують у НДР і УНР. У ПНР більшість кооперативів також є кооперативами другої форми. Третя, вища форма К. в. характеризується повним усуспільненням землі і осн. засобів виробн. Це соціалістичні кооп. підприємства, основою яких є сусп. соціалістична власність на засоби виробн., розподіл доходів у них здійснюється відповідно до розподілу по праці закону. Ця форма К. в. є переважаючою в більшості зарубіжних соціалістичних країн і за своєю природою збігається з колгоспами в СРСР.

К. в. у с. г. в країнах світової системи соціалізму є сусп. формою соціалістичної організації виробництва. Див. також Аграрна політика.

А. І. Рокитко.

 

Схожі за змістом слова та фрази