Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБ'ЄКТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
   

ОБ'ЄКТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

-об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпеч. речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також ін. об'єкти як такі, що відповідно до чинного зак-ва є реальною загрозою виникнення надзв. ситуації техноген. або природ, характеру. Прав, статус цих об'єктів регулюється Законом України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (2001). Ним, зокрема, передбачені повноваження КМ України, спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, РМ АР Крим, обласних, районних, Київ, та Севастопольської міських рад та ін. рад у сфері діяльності, пов'язаної з О. п. н. Закріплені також обов'язки суб'єктів госп. діяльності: вживати заходів, спрямованих на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; повідомляти про аварію, що сталася на О. п. н., і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи викон. влади та органи місц. самоврядування та населення; забезпечувати експлуатацію О. п. н. з додержанням мінімально можливого ризику; виконувати вимоги зак-ва, які регулюють діяльність О. п. н.

Суб'єкт госп. діяльності готує і подає до місцевих органів викон. влади декларацію безпеки О. п. н. Він несе відповідальність за достовірність даних, наведених у декларації безпеки. Порядок розроблення декларації безпеки,, її зміст, методика визначення ризиків та їх прийнятні рівні встановлюються КМ України. Подання декларації безпеки або ін. звітної документації не звільняє суб'єктів госп. діяльності від держ. нагляду і контролю за їх діяльністю.

У порядку реагування на надзв. ситуації техноген. та природного характеру суб'єкт госп. діяльності, а також відповідні підприємства, установи, організації одночасно з підготовкою декларації безпеки розробляють і затверджують план локалізації та ліквідації аварій для кожного О. п. н., який вони експлуатують або планують експлуатувати. План локалізації і ліквідації аварій погоджує відповід. тер. орган спеціально уповноваженого центр, органу викон. влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзв. ситуацій техноген. і природ, характеру. Законом передбачені спец, вимоги до буд-ва і реконструкції О. п. н. Зокрема, суб'єкт госп. діяльності, який планує буд-во або реконструкцію О. п. н., має одержати, по-перше, дозвіл на буд-во такого об'єкта містобудівного органу, а по-друге, згоду від відповід. ради на розміщення об'єкта на підвідомчій їй території. Письм. дозвіл на експлуатацію об'єкта видається відповід. обласними, Київ, або Севастопольською міськими держ. адміністраціями, викон. органами селищ, або сільської рад. Шкода (в т. ч. моральна), заподіяна фіз. чи юрид. особам внаслідок аварії, що сталася на О. п. н., незалежно від вини суб'єкта госп. діяльності, у власності або користуванні якого перебуває О. п. н., відшкодовується суб'єктом госп. діяльності цим особам у повному обсязі, крім випадків, коли аварія виникла внаслідок неперебор. сили або з умислу потерпілого. Держ. нагляд і контроль у сфері діяльності, пов'язаної з О. п. н., здійснюють уповноважені законами органи влади, в т. ч. спеціально уповноважені центральні органи викон. влади та їх відповідні тер. органи, до відання яких згідно з законом віднесені питання: охорона праці; забезпечення екол. безпеки та охорони навкол. природ, середовища; захист населення і території від надзв. ситуацій техногенного та природ, характеру; пожежна безпека; сан.-епідеміологічна безпека; містобудування.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази