Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow електрон-енд arrow ЕМБРІОЛОГІЯ РОСЛИН
   

ЕМБРІОЛОГІЯ РОСЛИН

- наука (галузь ботаніки), що вивчає закономірності зародження і формування рослинного організму на ранніх етапах його розвитку; включає широке коло питань, пов'язаних з вивченням структури і функції гаметофітів і спорофітів, гамет, запліднення, зародкового розвитку, ендосперму та ін. елементів насінини. Деякі ботаніки відносять до Е. р. і вивчення розвитку всіх частин рослин. Е. р. виникла наприкінці 17 ст.; у самостійну наук. дисципліну сформувалась у 2-й пол. 19 ст. Тривалий час в Е. р. переважав описово-морфологічний метод; на поч. 20 ст. помітне місце в формуванні науки посів метод порівняння, а в серед. століття - експериментальний. В сучас. Е. р. широко застосовуються методи світлової, електронної мікроскопії, мікрофотографії і мікрокінозйомки, фізіол.-біохім., цитохім., авторадіографічний, культивування тканин in vitro (поза організмом); поширюються кількісні методи дослідження. Розвиткові Е. р. значною мірою сприяє її тісний зв'язок з цитологією, фізіологією і біохімією рослин, генетикою й молекулярною біологією. Значний вклад у розвиток Е. р. внесли вітчизняні (В. М. Арнольді, І. М. Горожанкін, К. Г. Мейєр, С. Г. Навашин, С. М. Розанов, А. С. Фамінцин та ін.), у т. ч. укр. (Я. С. Модилевський, В. В. Фіни, М. В. Чернояров та ін.) вчені. Принципового значення в Е. р. набувають дослідження функціональної морфології гамет і зигот у нормі й патології, механізмів регуляції процесу запліднення, закономірностей зародкового розвитку, гісто- й органогенезу, зокрема ембріональних процесів на клітинному рівні, структурної та біохім. специфіки відтворення при самозапиленні, поліплоїдії, гібридизації тощо. Велика увага приділяється питанням прикладного значення (селекційно-генетичним). Зростає роль Е. р. в систематиці та філогенії.

Літ.: Модилевский Я. С. Эмбриология покрытосемянных растений. К., 1953; Поддубная-Арнольди В. А. Цитоэмбриология покрытосеменных растений. М., 1976.

В. П. Банникова.

 

Схожі за змістом слова та фрази