Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АПОКРИСИС
   

АПОКРИСИС

(грец.— відповідь) — твір укр. і білорус, полемічної л-ри кін. 16 ст. Автор невідомий. Опубл. польс. мовою 1597 у Кракові під псевд. Христофор Філалет (Христоносець Правдолюб). 1598 вийшов давньоукр. мовою в Острозі під назвою «Апокрисис албо отповтздь на книжкы о съборъ Берестейском именем людій старо-житнои релЪи греческой через Христофора Филалета врихлЪ дана». Припускають, що «А.» написав діяч Острозького літ.-наук. гуртка 2-ї пол. 16 ст. Мартин Броневський. Твір є полеміч. відповіддю на кн. «Брестський синод» єзуїта Петра Скарги (1597), яка обґрунтовувала Брестську церковну унію 1596. «А.» критикує вище правосл. духівництво за унію з католицизмом, засуджує польс. політику соціального та нац.-реліг. гноблення на укр. землях. Автор твору обстоює ідею рівності людей незалежно від віри, місця їх мешкання, стану та майнового становища. Він заперечує абсолютність влади монарха над підданими, його свавілля, зазначає, що влада має обмежуватися держ. законом, а відносини між правителем та підданими — грунтуватися на сусп. договорі як на добровільній згоді, Законі Божому і природ, праві. Дотримання монархом та можновладцями закону, повага до прав і свобод підданих — джерело могутності д-ви, а нехтування ними, зловживання владою неминуче спричинять невдоволення народу, повстання, громадян, війну і, як наслідок, — занепад д-ви. Пафос «А.» спрямований проти т. з. шл яхет. демократії, яка забезпечувала необмежені права можновладцям і прирікала нар. маси на повне безправ'я. В «А.» наголошується на необхідності створення справедливого закону та його суворого виконання усіма членами сусп-ва. Ідеї сусп. договору і природ, права народів, договірного походження д-ви, обмеження законом влади світського абсолютизму автор розглядає у тісному зв'язку з аналізом тогочасних реліг. відносин. Він засуджує абсолютист, централізм, тиранію, деспот.-автокр. правління папи римського, його втручання у світські справи. Обстоюються принцип дем. організації церкви, право участі у церк. соборах не лише духівництва, а й мирян. Наголошується, що поважання прав і свобод людини, зокрема свободи совісті, має стати обов'язковим для будь-якої віри. «А.» сприяв піднеенню нац.-визв. руху українського народу, розвитку передової юрид. думки в Україні.

Вид.: «Апокрисис» Христофора Филалета в переводе на совр. рус. язык. К., 1870; Памятники полем, л-ры в Зап. Руси, кн. 2. СПб., 1882.

Літ.: Скабаланович Н. А. Об «Апокрисисе» Христофора Филалета. СПб., 1873; Яременко П. К. Укр. письменник-полеміст Христофор Філалет і його «Апокрисис». Л., 1964. О. В. Скрипнш.

 

Схожі за змістом слова та фрази