Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow моле-монок arrow МОМЕНТ СИЛИ
   

МОМЕНТ СИЛИ

— механічна величина, яка характеризує зовн. діяння на тіло (або систему тіл) і визначає зміну обертального руху цього тіла. Розрізняють М. с. відносно полюса (точки) і М. с. відносно осі. М. с. відносно —полюса О наз. вектор М, який дорівнює векторному добутку радіус-вектора r, проведеного з О в точку прикладання сили, на вектор сили F : М = r ? F. Вектор- М перпендикулярний до площини, яка проходить через r і F, і напрямлений так, що з його кінця обертання по найкоротшій віддалі від r до F буде спостерігатися проти годинникової стрілки (мал.). Числове значення М. с. знаходять за формулою: М = F l, де l — т. з. плече сили F, яке дорівнює віддалі від О до лінії прикладання сили; l=r ∙ sin α, де α — кут між r і F. М. с. відносно осі α наз. скалярна величина Мα, яка дорівнює проекції на цю вісь вектора М відносно будь-якої її точки (величина Мα не залежить від положення полюса на осі). М. с. відносно осей прямокутної системи координат визначаються співвідношеннями: Мх = yFz — zFy, Мy= zFx — xFz, Мz = xFy — yFx, де Fx, Fy, Fz — проекції F на відповідні осі, х, у, z — координати точки прикладання сили F. У Міжнародній системі одиниць (СІ) М. с. вимірюють в Н ∙ м.

 

Схожі за змістом слова та фрази