Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прит-прок arrow ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ
   

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ

— наукове передбачення найбільш вірогідних змін стану, структури й динаміки народного господарства, окремих його елементів у майбутньому; допоміжний засіб перспективного планування. П. е.— система наук. досліджень про перспективні напрями розвитку економіки, що базується на об'єктивних економічних законах. За соціалізму воно охоплює в єдності та взаємодії розвиток продуктивних сил і виробничих відносин. Його методологічною основою є марксистсько-ленінське вчення про закономірності розвитку суспільства, теорія соціалістичного розширеного відтворення, побудови матеріально-тех. бази соціалізму і комунізму. Найважливішою рисою методології прогнозування є системний підхід. В умовах планового г-ва прогнози економічного зростання країни мають виявити найімовірніші економічно ефективні альтернативи науково-технічного прогресу (див. Прогнозування науково-технічне), ін. осн. умови екон. розвитку, можливу його спрямованість за даних конкретно-істор. умов. П. е. є попередньою, передплановою стадією процесу планування народного господарства, дослідницькою основою підготовки конкретних планових рішень на базі врахування екон. завдань довгострокової перспективи. П. е. використовує комплекс взаємопов'язаних і взаємозумовлених прогнозів розвитку науки і техніки, руху населення і трудових ресурсів, відтворення сусп. багатства, рівня життя населення, нар.-госп. динаміки і структурних зрушень у виробн., складу й тех. рівня випуску продукції, розвитку світового г-ва та зовнішньоекон. зв'язків, вдосконалення господарського механізму тощо. П. е. є однією з форм конкретизації наук. передбачення в соціально-економічному розвитку, перспектив кількісного і якісного зростання нар. г-ва. Результати П. е. мають містити характеристику найкращого з можливих шляхів розвитку соціалістичної економіки. Воно розглядає варіанти активного впливу на об'єктивні можливості перспективного розвитку суспільства. В умовах зрілого соціалізму зростає роль перспективного плану як провідної форми загальнодерж. планування, а також науково обгрунтованих довгострокових прогнозів розвитку економіки. Ступінь імовірності майбутнього розвитку дедалі більше піддається спрямованому впливові. За капіталізму П. е. обмежується приватновласницькими відносинами, методи прогнозування зводяться в основному до методів екстраполяції та експертних оцінок.

М. П. Панченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази