Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОПОРЦІЙНА ВИБОРЧА СИСТЕМА
   

ПРОПОРЦІЙНА ВИБОРЧА СИСТЕМА

- виборча система, за якою депуг. мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості голосів виборців, отриманих кожною з них у межах виборчою округу. При застосуванні цієї системи округи завжди є багатомандатними. Існують два способи утворення виб. округів при П. в. с: коли межі виб. округів збігаються з межами адм.-тер. одиниць; коли територія всієї д-ви становить єдиний виб. округ. Розрізняють такі види П. в. с: а) з жорсткими списками; б) з преференціями; в) з напівжорсткими списками.

При П. в. с. з жорсткими списками виборець голосує за список партії, яку він обирає, у цілому. У виборчому бюлетені зазначаються тільки назва, емблема партії, іноді певна кількість перших кандидатів у парт, списку. Ця виб. система практикується в Ізраїлі, Іспанії, Португалії, Росії, Україні (у багатомандат. загальнодерж. виб. окрузі на виборах нар. депутатів України). П. в. с. з преференціями передбачає, шо виборець не лише голосує у цілому за список партії, яку обирає, а й робить у цьому списку позначку проти прізвища кандидата, якому вш віддає свій голос. Обирається той з кандидатів, хто набрав найб. кількість преференцій. Якщо кількість преференцій у кількох кандидатів від партії однакова, перевагу віддають кандидату, який займає вище місце у парт, списку. Система з преференціями застосовується у Бельгії, Нідерландах, Фінляндії. П. в. с. з напівжорсткими списками дає можливість виборцям: а) голосувати за список у цілому; б) визначати преференції, зробивши позначку проти прізвища одного чи кількох кандидатів або вписавши нові прізвища. У першому випадку голоси виборців підраховують за системою з жорсткими списками, в другому — за системою з преференціями. П. в. с. з напівжорсткими списками практикується в Австрії, Швейцарії.

Переваги П. в. с. з жорсткими списками: виборці при голосуванні обирають насамперед політ, платформу і програму майб. діяльності партії. Вона найпростіша за формою здійснення і потребує найменших витрат. її недоліком є те, що інколи парт, список «протягує» у депутати, сенатори маловідомих, некомпетентних, непопулярних політиків. На відміну від неї, система з преференціями дає змогу розширити сферу волевиявлення виборців, оскільки вони голосують і за списки, і за окр. кандидатів. Недоліком системи є, однак, її мажоритарність: виборець орієнтується більше на окр. політ, осіб, а не на інтереси і завдання партії у цілому. П. в. с. з напівжорсткими списками запроваджується для подолання недоліків П. в. с. із жорсткими списками і П. в. с. з преференціями, характерних для цих систем у разі застосування кожної з них окремо. Заг. обтяжлива обставина при запровадженні П. в. с. — досить складна система підрахунку голосів виборців, який здійснюється у два етапи. На першому етапі кожний список отримує стільки місць, скільки разів він відповідає виб. коефіцієнту. Виб. коефіцієнт (виб. квота) — це дільник, який використовують при визначенні кількості місць для кожного списку під час розподілу голосів. Найчастіше використовують простий коефіцієнт, який визначають після голосування діленням у кожному окр. окрузі заг. кількості поданих голосів на кількість місць для заміщення (заповнення). Кількість місць, відведених для окр. списку, ніколи не дорівнює заг. кількості голосів, отриманих за цим списком, завжди є певний надлишок, який враховується при остаточному розподі лі голосів виборців. Надлишки голосів розподіляють двома осн. методами:

1) Метод найбільших надлишків — розподіл місць за списком, що має найбільший залишок голосів від першого розподілу і так далі, доки всі місця не будуть розподілені.

2) Метод найбільшого середнього — коли заг. кількість голосів, поданих за список, ділять на кількість місць, уже отриманих за цим списком, плюс одне фіктивне місце. Список з найбільшим середнім отримує наст, місце і так далі, доки всі місця не будуть розподілені.

Для певного обмеження надмір, збільшення кількості малих партій при П. в. с. запроваджується т. з. виборчий поріг, який означає, шо до розподілу місць після голосування допускаються лише ті парт, списки, що набрали встановлений у зак-ві відсоток голосів. У різних країнах ці пороги неоднакові: у Нідерландах - 0,67 %, Ізраїлі - 1 %, Німеччині, Росії, Швеції — 5 %, Ліхтенштейні — 8 %, Туреччині — 10 %. В Україні чинним зак-вом встановлено виб. поріг 4 % голосів виборців від заг. кількості виборців, що взяли участь у голосуванні.

М. І. Ставншчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази