Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК
   

СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК

- вид банківського рахунку в нац. або іноз. валюті, для якого встановлюються особливі правила його відкриття та режиму функціонування. До них зазвичай відносять рахунки типу «Н» і «П», рахунки «лоро» і «ностро», рахунки виб. фондів, кодовані, анонімні, позабалансові рахунки тощо. Відповідно до зак-ва про банки і банківську діяльність рахунок типу «Н» відкривається уповноваж, банком іноземним дип., конс, торг, та ін. офіц. представництвам, міжнар. організаціям та їхнім філіям, представництвам іноз. банків та юрид. осіб — нерезидентів, що не займаються підприємництвом на тер. України, військ, частинам Чорномор. флоту РФ, що дислокуються на тер. України, та їн. Рахунок типу «П» відкривається пост, представництвом іноз. компаній, фірм, міжнар. організацій, утвореним у будь-якій орг.-прав. формі без статусу юрид. особи, через які повністю або частково здійснюється підприєм. діяльність на тер. України. Рахунки «лоро» відкриваються відповід. банком своїм банкам-кореспондентам (див. Кореспондентський рахунок), і на них заносяться всі суми, що надходять чи видаються згідно з дорученням банку. По цих рахунках, як правило, нараховуються проценти і комісійні винагороди за виконання доручень. Рахунок «ностро» є рахунком даної кред. установи в банку-кореспонденті, на якому відображаються взаємні платежі. Умови ведення цього рахунку обумовлюються при встановленні між кред. установами коресп. зв'язків, і при цьому зазначаються ті самі умови, що передбачаються при відкритті рахунку «лоро». Рахунки виб. фондів відкриваються за заявою кандидатів у нар. депутати або їх довірених осіб, уповноваж, осіб політ, партій чи виб. блоків партій після їх реєстрації відповід. виб. комісіями. Такі рахунки закриваються через місяць після завершення виборів (повтор, виборів). Не використані під час виб. кампанії кошти за рішенням центральної або відповід. окружних виб. комісій перераховуються до Держ. бюджету України. Особливим різновидом С. р. є кодований поточний або вкладний (депозитний) рахунок, що відкривається в іноз. або нац. валюті України фіз. особі (резиденту чи нерезиденту), які не належать до суб'єктів підприєм. діяльності.

Операції за цим рахунком здійснюються із застосуванням цифрового електронного підпису, встановленого самим власником рахунку при його відкритті. Від анонімного такий рахунок відрізняється тим, що він відкривається за умови обов'язкового пред'явлення банку паспорта або док-та, який його заміняє, та дотримання ін. вимог, встановлених НБУ. Порядок і умови відкриття С. р. та їх використання визначаються нормами законів України «Про банки і банківську діяльність» (2000), «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (2001), гл. 72 ЦивК України, ст. 342 ГК України, відповідних нормат.-прав. актів НБУ, а також конкр. договорами банківського рахунку.

Літ.: Банк, право України. К., 2000; Костюченко О. А. Банк, право. К., 2003.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази