Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОНАРХІЯ КОНСТИТУЦІЙНА
   

МОНАРХІЯ КОНСТИТУЦІЙНА

- один з різновидів монархіч. форми держ. правління, за якого главою д-ви є монарх. Влада монарха набувається і передається у порядку престолонаслідування, що, як правило, визначається конституціями. Вважається, що монарх владарює за власним правом. Його влада не є похідною від волевиявлення якогось органу держ. влади або виб. корпусу.

М. к. — це форма держ. правління, генеза якої пов'язана з новими істор. часами. На відміну від абс. монархій, які були типовими для епохи феодалізму, М. к. (або обмежені) знаменували соціально-екон. і політ, перетворення періоду бурж. революцій. У конкр. країнах М. к. сформувалася шляхом еволюції абс. монархії. її гол. ознакою було й залишається те, що влада монарха перестала бути необмеженою, а визначається (обмежується) конституцією. У своєму розвитку М к. також еволюціонувала. Історично її першим виявом була дуалістична монархія. Остання і сьогодні характеризує держ. лад тих країн, де в сусп-ві є елементи феод, відносин. Насамперед це стосується частини країн т. з. арабського світу (Марокко, Йорданія та деякі країни Перської затоки). За умов дуаліст, монархії влада монарха, будучи обмеженою конституцією, залишається чи не найвагомішою. Конституційно визначені його повноваження є такими, що він по суті залишається своєрідним епіцентром у держ. механізмі, найважливішою держ. інституцією.

У сучас. дуаліст, монархіях осн. законами передбачена політ, відповідальність уряду як перед парламентом, так і перед монархом. При цьому монарх наділений по суті безумовним правом розпускати парламент (нижню палату). Звичайно акти монарха мають силу закону. Позиції монарха у здійсненні держ. влади посилює і той факт, що політ, система у відповідних сусп-вах є не досить розвиненою і відсутні такі важливі дем. інститути, якими об'єктивно є політ, партії. Дуаліст, монархія вважається перех. формою від абс. монархії до ін. вияву конст. монархії — монархії парламентарної. Остання характеризує держ. лад ряду розвинених країн світу (Бельгії, Великобританії, Данії, Іспанії, Японії та ін).

В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази