Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow опе-орд arrow ОПЕРАЦІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
   

ОПЕРАЦІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

в кібернетиці — напрям дослідження складних систем, що базується на моделюванні математичному їхніх окремих функцій та операцій. Методи О. д. дають змогу планувати виробництво та оперативно керувати ним, проектувати великі об'єкти, об'єктивно досліджувати різноманітні прояви діяльності організованих колективів. Для розв'язування задач О. д. використовують апарат багатьох розділів сучас. математики (напр., математичної статистики, теорії випадкових процесів, ігор теорії, математичне програмування та ін.), електронно-обчислювальну техніку та автоматизовані системи. Виділення О. д. в окремий напрям зумовлено специфікою матем. моделювання на електронних обчислювальних машинах та використанням сучас. матем. методів оптимізації (знаходження найкращих варіантів) систем. Дослідження систем з точки зору О. д. передбачає здійснення ряду осн. етапів, які забезпечують розв'язання задачі оптимізації їх. Такими етапами є: 1) вивчення системи з метою створення її матем. моделі, за допомогою якої можна побудувати різні варіанти системи; 2) побудова критерію, тобто кількісної характеристики кожного з варіантів; 3) знаходження оптимального варіанта системи (розв'язок багатоваріантної задачі). Цей етап здійснюється за допомогою сучас. матем. методів оптимізації та системного моделювання; 4) перевірка відповідності оптимального варіанта дійсній задачі оптимізації системи та здійснення заходів (розроблених у рамках системотехніки, з застосуванням методології системного аналізу), пов'язаних з реалізацією прийнятих рішень.

Деякі проблеми О. д. виділені в самостійні напрями; так, добре розвинута масового обслуговування теорія, теорія розкладів та ін. На Україні методи О. д. розробляють в Ін-ті кібернетики АН УРСР, Ін-ті математики АН УРСР та Київ. держ. університеті.

Літ.: Танаев В. С, Шкурба В. В. Введение в теорию расписаний. М., 1975; Ермольев Ю. М. [та ін.]. Математические методы исследования операций. К., 1979.

В. С Михалевич.

 

Схожі за змістом слова та фрази