Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕНТИНГ
   

РЕНТИНГ

(англ. renting - здавання в оренду, від нім. Rent, франц. rente — рента, від лат. red-dere — віддавати назад, повертати) — різновид підприєм. діяльності, що полягає у наданні наймодавцем наймачеві у строкове платне користування майна, яке приносить прибуток і яке наймодавець набув з власної ініціативи з метою передачі у користування ін. особам. Р. — споріднена з лізингом і побут, прокатом форма госп. зв'язків, яка ще не знайшла відображення в укр. зак-ві. Термін «рейтинг» вживається у законод. актах і практиці лізингу та прокату ін. країн і в наук. л-рі.

У зак-ві деяких держав (напр. Франції) Р. ототожнюється з прокатом машин і устаткування. Є також визначення Р. як: лізингу за ініціативою лізингодавця; короткострокового операт. лізингу устаткування, трансп. засобів та ін. видів техніки (іноді окр. автори, які ототожнюють оренду і лізинг, називають цей вид Р. короткостроковою орендою). Р. відрізняється: від усіх видів лізингу тим, що наймач на момент набуття об'єкта Р. наймодавцем невідомий; від фін. лізингу — ще й тим, що вибір об'єкта здійснює і бере на себе всі ризики наймодавець, наймач не визначає і не замовляє інвестору-наймодавцю об'єкт найму, а вибирає з тих об'єктів, якими володіє наймодавець, право наймача на придбання (викуп) об'єкта найму не передбачається; від оренди, як і лізинг, — насамперед тим, що об'єкт найму придбаний наймодавцем спеціально для надання у тимчас. платне користування як вид підприєм. діяльності; від побут, прокату — об'єктом інвестування і найму (Р. відображає прокат речей, що дають прибуток, речей виробничого, а не особистого чи родин, вжитку). Як свідчить практика, об'єктом Р. може бути рухоме (бурові установки, електровідцентрові помпи, трактори, сільськогосп. техніка та ін.) і нерухоме (виставкові приміщення тощо) високовартісне майно.

Суб'єкти P.: наймодавець-інвестор, який є суб'єктом підприєм. діяльності, постачальник-продавець об'єкта Р. і наймач (наймачі). Р. передбачає укладення договору купівлі-продажу об'єкта Р. між наймодавцем і постачальником та договорів Р. (вироб. прокату) між наймодавцем і наймачами.

На практиці договір Р. найчастіше укладається під назвою «договір прокату виробничої техніки», який теж досі не передбачений вітчизн. зак-вом. На відміну від більшості договорів побутового прокату, він укладається у письм. формі. Договір Р. — короткостроковий, об'єкт Р. протягом дії договору не втрачає своїх споживчих якостей. Ремонт і страхування об'єкта Р. здійснює наймодавець. До плати за користування майном включається, як і при лізингу, часткове відшкодування вартості цього майна. Після закінчення строку дії договору Р. майно повертається наймодавцю, який може знову надати його в тимчас. платне користування тому самому або ін. наймачеві.

Літ.: Внукова Н. H., Ольховиков О. В. Мир лизинга. X., 1994; Усенко Я. Б. Методол. проблеми класифікації видів надання майна у тимчас. платне користування. «Держ. інформ. бюллетень про приватизацію», 1999, № 12; Його ж Методол. та екон.-прав, проблеми оренди і лізингу майна. К., 2001.

Я. Б. Усенко.