Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ (ПОСАДИ)
   

ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ (ПОСАДИ)

припинення трудових відносин між найманим працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фіз. особою (роботодавцем). 3. з р. (п.) регулюється ст. 36—47 Кодексу законів про працю України та ін. законод. актами. Воно здійснюється лише у випадках і в порядку, встановлених зак-вом України. 3. з р. (п.) може мати місце: за угодою сторін; з ініціативи працівника; з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; з ініціативи відповідних органів, які не є стороною трудового договору.

За угодою сторін труд, відносини припиняються, якщо сторони досягли про це домовленості незалежно від того, хто виявив таку ініціативу. У разі звільнення за власним бажанням працівник зобов'язаний за два тижні письмово попередити про це власника або уповноважений ним орган, після чого має право припинити роботу. Якщо заява працівника про 3. з р. (п.) за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в ін. місцевість; вступ до навч. закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена мед. висновком; вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або за дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до мед. висновку або інвалідом 1-ї групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з ін. поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. У разі хвороби або інвалідності працівника, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом зак-ва про працю, колект. або труд, договору строковий труд, договір на вимогу працівника може бути припинений достроково. З ініціативи власника або уповноваженого ним органу звільнення допускається у випадках: зміни в організації в-ва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають виконанню даної роботи; системат. невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього труд, договором або правилами внутр. труд, розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисципл. або громад, стягнення; прогулу (в т. ч. відсутності на роботі більш як три години протягом роб. дня) без поважних причин; появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркот. або токсич. сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника, коли це встановлено вироком суду, що набув закон, сили, або постановою органу, до компетенції якого входить накладення адм. стягнення або заходів громад, впливу.

Для окр. категорій працівників встановлені дод. підстави 3. з р. (п.) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Напр., 3. з р. (п.) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу провадиться також у випадках: одноразового грубого порушення труд, обов'язків керівником підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення або ін. структурного підрозділу), його заступниками, гол. бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також служб, особами митних органів, держ. податкових інспекцій, яким присвоєно персон, звання, і служб, особами держ. контрольно-ревіз. служби та органів держ. контролю за цінами; винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грош. або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу; вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи. Не допускається 3. з р. (п.) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період тимчас. непрацездатності працівника та під час перебування його у відпустці. 3. з р. (п.) вагітних та жінок, які мають дітей віком до З років, одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Дод. гарантії від необгрунтованих звільнень встановлено також для неповнолітніх, нар. депутатів, виборних профсп. працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад труд, колективів, деяких ін. категорій працівників. 3. з р. (п.) за обставин, що не залежать від волі сторін труд, договору, можливе, зокрема, в разі призову працівника на військ, службу чи направлення його на альтернат, (невійськову) службу; набуття закон, сили вироку суду, яким працівника засуджено до покарання, що унеможливлює продовження даної роботи; постанови суду про направлення працівника, хворого на наркоманію або алкоголізм, на примус, лікування та у деяких ін. випадках.

Підстава звільнення зазначається у наказі (розпорядженні) й трудовій книжці у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на статтю (пункт) закону. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові у день звільнення належно заповнену труд, книжку і провести з ним фін. розрахунок.

Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази