Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

- організація або установа, що не ставить осн. завданням своєї діяльності одержання прибутку і, як правило, займається підприємництвом (комерц. діяльністю) лише в межах статут, необхідності. Згідно з чинним зак-вом України до Н. о. належать: органи держ. влади України, органи місц. самоврядування та утворені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповід. бюджетів; благод. фонди та організації, утворені в порядку, визначеному законом для проведення благод. діяльності, в т. ч. громад, орг-ції, утворені з метою провадження оздоровчої, екол., спорт., культур., осв. та наук, діяльності, а також творчі спілки і політ, партії; н.-д. установи та вищі навч. заклади III—IV рівнів акредитації, внесені до держ. реєстру наук, установ, яким надається підтримка д-ви; пенс, фонди і кред. спілки, утворені в порядку, визначеному законом; спілки, асоціації та ін. об'єднання юрид. осіб, житл.-буд. кооперативи, утворені для представлення інтересів засновників, які утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять осн. діяльності, за винятком отримання пасив, доходів; реліг. організації, зареєстровані у визначеному законом порядку, а також ін. юрид. особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповід. законів. Прав, регулювання діяльності Н. о., особливості їх утворення і ліквідації, прав, режиму майна, внутр. організації та управління, госп. діяльності, оподаткування тощо здійснюються на основі відповід. законодавчих та ін. нормат.-прав. актів: напр., Законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про освіту» (обидва — 1991), «Про об'єднання громадян» (1992), «Про благодійництво та благодійні організації» (1997), «Про наукову та науково-технічну діяльність» (1998, зі змінами і доп. 2000), а також статутів (положень) Н. о.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази