Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГОЛОСУВАННЯ
   

ГОЛОСУВАННЯ

- осн. стадія виборів. Відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів України» (1997) Г. проводиться у день виборів або в день повторного Г. з 7 до 22 год. Про час і місце Г. дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніше як за 15 днів до дня виборів.

Г. проводиться у спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються у достатній кількості кабіни або кімнати для таємного Г., визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виб. скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного Г. Вхід до кабіни або кімнати для таємного Г., вихід з них, а також шлях від них до виб. скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виб. комісії, уповноважених осіб політ, партій, виборчих блоків партій і довірених осіб кандидатів у депутати та офіц. спостерігачів. Відповідальність за організацію Г., забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання у них належного порядку покладається на дільничні виб. комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для Г. лише протягом часу, необхідного для голосування.

У день виборів перед початком Г. голова дільничної виб. комісії у присутності членів комісії та осіб, визначених цим законом, представників ЗМІ перевіряє виб. скриньки, пломбує або опечатує їх. Кожен виборець голосує особисто. Г. за ін. осіб не допускається. Кожен виборець отримує по два виб. бюлетені: один для Г. по виборах у одномандатному і другий для Г. по виборах у багатомандат. загальнодержавному виборчих округах. Виб. бюлетені видаються членами дільнич. виб. комісії на підставі списку виборців по відповідній виб. дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, який посвідчує його особу. Член комісії, що видає бюлетень, розписується у визначених місцях на виб. бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується за отримання бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців. Забороняється зазначати на бюлетенях у будь-який спосіб порядковий номер виборця або робити будь-які ін. позначки, за якими можна було б визначити виборця. Виб. бюлетені заповнюються виборцем у кабіні або кімнаті для таємного Г. При заповненні бюлетенів забороняється присутність ін. осіб. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетені, має право з відома голови або заступника голови дільничної виб. комісії запросити до кабіни (кімнати) для таємного Г. ін. особу на свій розсуд, крім членів виб. комісії, кандидатів у депутати, які балотуються по цьому виб. округу, їх довірених осіб, а також уповноважених осіб політ, партій, виб. блоків партій. У виб. бюлетені для Г. по виборах у багатомандатному загальнодерж. виб. окрузі виборець робить позначку плюс (+) або іншу, яка засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви політ, партії, виб. блоку партій, за яку (який) він голосує. Виборець може голосувати за список тільки від однієї політ, партії, виб. блоку партій. У разі не-підтримання жодної політ, партії, виб. блоку партій виборець робить позначку плюс (+) або іншу, яка засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: «Не підтримую жодної політичної партії, виборчого блоку партій».

У бюлетені для Г. по виборах у одномандатному виб. окрузі виборець робить позначку плюс (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати тільки за одного кандидата. У разі непідтримання жодного з кандидатів у депутати виборець робить позначку плюс ( + ) або іншу, яка засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: «Не підтримую жодного з кандидатів у депутати».

У випадках, коли окр. виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для Г., за їх письмовою заявою дільнична виб. комісія за 3 дні до дня виборів складає список таких виборців, визначає час і не менше 3 членів виб. комісії, які організують Г. у місцях перебування таких виборців. Час виходу членів комісії визначається з таким розрахунком, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніше як за годину до закінчення Г. Голова комісії повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації Г. до виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для Г. При проведенні такого Г. можуть бути присутні офіційні спостерігачі. Для проведення Г. робиться витяг зі списку виборців у формі списку, який вручається головою дільничної виб. комісії визначеним членам комісії разом з відповідними виб. бюлетенями та опломбованою скринькою. При Г. в місці перебування виборця один із членів комісії розписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується за отримання виб. бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у витязі зі списку виборців. Після повернення членів комісії до приміщення для Г. скринька, контрольні талони та витяг зі списку виборців передаються голові дільничної виб. комісії. Відповідно до законів про вибори Президента України, депутатів місц. рад, сільс, селищ, та міських голів Г. проводиться у день виборів від 7 до 20 год. Про час і місце Г. дільничні виб. комісії сповіщають виборців не пізніше як за 15 днів до виборів. Зміна часу Г. комісіями не допускається, за винятком випадків, передбачених відповідними законами. Так, на виб. дільницях, утв. у лікарнях та ін. стаціонарних лік. закладах, у військ, частинах, важкодоступних районах, а також на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, дільнична виб. комісія може оголосити Г. закінченим раніше 20 год., якщо проголосували всі виборці, включені до списку.

Г. проводиться у спеціально відведених приміщеннях, де мають бути обладнані в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного Г., визначені місця видачі виб. бюлетенів і встановлені виб. скриньки. Останні встановлюються так, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіну або кімнату для Г. У прим іщеннях для Г. у доступних для виборців місцях повинна розміщуватися офіц. інформація про кандидатів, а також тексти відповідних законів про вибори. У день виборів перед початком Г. виб. скриньки перевіряє, пломбує або опечатує голова дільничної виб. комісії. Для Г. кожному виборцеві видається бюлетень встановленого зразка. Виб. бюлетені видаються дільничною виб. комісією на підставі списку виборців дільниці при пред'явленні виборцем паспорта або ін. документа, що засвідчує його особу. При цьому бюлетень проштамповується або візується тим членом комісії, який його видає. Одержавши бюлетень, виборець розписується у списку виборців.

Кожен виборець голосує особисто. Г. за ін. осіб не допускається. Виб. бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного Г. При заповненні бюлетеня забороняється присутність будь-кого, крім голосуючого. Виборець, який за станом здоров'я не має можливостей самостійно заповнити бюлетень, може запросити до кабіни для таємного Г. ін. особу на свій розсуд, крім членів виб. комісії, кандидатів, які балотуються по даному округу, їх довірених осіб. Голосуючий повинен залишити в бюлетені прізвище лише одного кандидата, викресливши решту. Водночас виборець має право не залишити в бюлетені жодного кандидата, викресливши весь список. Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виб. скриньку. У випадках, коли окр. виборці за станом здоров'я не можуть прибути у приміщення для Г., дільнична виб. комісія на їх прохання доручає не менш як двом членам комісії організувати Г. у місцях пост, проживання цих виборців, за адресою, зазначеною у списку виборців. Під час виборів Президента України при зміні виборцем місця свого проживання у період між оприлюдненням списків виборців і днем виборів він може проголосувати достроково, але не раніше як за 15 днів.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази