Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тред-трої arrow ТРЕЧЕНТО
   

ТРЕЧЕНТО

(італ. trecento, букв. — триста) — термін, яким позначають італ. культуру 14 ст., ознаменовану інтенсивним розвитком передумов для Відродження. "три джерела i три складові частини марксизму" — стаття В. І. Леніна, написана до 30-річчя з дня смерті К. Маркса. Опублікована в журн. "Просвещение" (1913, № 3). У вступній частині праці В. І. Ленін, спростовуючи спроби бурж. ідеологів представити марксизм як "секту", що стоїть осторонь стовпового шляху розвитку світової цивілізації, характеризував його як законного спадкоємця всього кращого, "що створило людство в XIX столітті в особі німецької філософії, англійської політичної економії, французького соціалізму" (Повне зібр. тв., т. 23, с. 40). Нім. класична філософія, англ. політична економія і франц. утопічний соціалізм становлять три джерела марксизму. Викладаючи у першому розділі основи марксист. філософії, В.І. Ленін підкреслював її матеріалістичний характер, відзначав, що вона синтезувала досягнення франц. матеріалізму 18 ст. і філософії Л. Фейврбаха, збагативши їх діалектикою — гол. надбанням нім. класичної філософії. К. Маркс і

Ф. Енгельс, поглиблюючи і розвиваючи філос. матеріалізм, надали йому завершеного характеру, поширивши його на пізнання людського суспільства. Вони здійснили революц. переворот у філософії, створивши діалектичний та істор. матеріалізм. Марксистський філос. матеріалізм дав усьому людству, робітн. класові насамперед, зброю пізнання й перетворення світу. Характеризуючи в другому розділі екон. вчення К.

Маркса, В. І. Ленін відзначав, що К. Маркс, спираючись на дослідження класиків англ. політ. економії А. Смiта і Д. Рікардо, створив нову політ, економію, наріжним каменем якої стало вчення про додаткову вартість. У третьому розділі В. І. Ленін розглянув осн. положення наук. соціалізму як складової частини марксизму, підкреслив величезну заслугу К. Маркса, який створив наук. теорію класової боротьби, всебічно обґрунтував неминучість загибелі капіталізму, визначив пролетаріат як єдину сусп. силу, здатну стати могильником капіталізму, творцем нового суспільства. В.І. Ленін зазначив, що вчення Маркса всесильне, бо воно вірне. В нових істор. умовах В. І. Ленін розвинув і примножив теор. спадщину основоположників марксизму, збагатив усі складові частини марксизму — філософію, політ. економію і науковий комунізм. Праця

В. І. Леніна, що містить аналіз істор. коренів, сутності й структури марксизму, має велике теор. і практичне значення.