Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РАЙОН
   

РАЙОН

(франц. rayon — район, радіус, від лат. radius — промінь) — адміністративно-територіальна одиниця у системі адміністративно-територіального устрою України, складова частина області. Є серед, рівнем адм.-тер. устрою, тер.-просторовою межею функціонування громад територіальних (сіл, селищ, міст). Історично в Україні Р. виникли на поч. 1923 в результаті реформи адм.-тер. устрою республіки. Практика поділу тер. д-ви на Р. за адм., екон., геогр. та ін. ознаками, а також сама система тер. утворень як результат цієї практики набули згодом назву «районування». Утворення Р. знаменувало перехід від чотириступеневої (центр — губернія — повіт — волость) до триступеневої (центр — округ — Р.) системи адм.-тер. устрою, покладення в основу формування адм.-тер. одиниць екон. принципу, переміщення адм. центрів у промислово розвинені нас. пункти. Р. утворювалися замість волостей. З утворенням Р. пов'язувалося вирішення ряду важливих питань у сфері держ. будівництва: спрощення і поліпшення діяльності держ. апарату, створення умов для участі населення у роботі органів влади, розвиток місц. ініціативи тощо. У верес. 1930 ВУЦВК і РНК УРСР прийняли пост. «Про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу систему управління». Р. було визнано осн. ланкою перетворень на селі, ланкою, в якій найефективніше здійснюється зв'язок органш держ. влади з населенням, його залучення у процеси держ. будівництва. Р. почали безпосередньо підпорядковуватися центр, органам влади: районні з'їзди рад — Всеукр. з'їздові рад, ВУЦВК та його Президії, а районні викон. к-ти, крім того, — РНК УРСР. На поч. лютого 1932 позачерг. IV сесія ВУЦВК 12-го скликання прийняла рішення про введення в Україні обл. поділу, визнавши недоцільність дальшого зміцнення Р. Введення обл. поділу дало змогу в рамках областей об'єднати Р. переважно за екон. ознаками. У 1962 було здійснено поділ території на промислові й сільські Р. Указом Президії ВР УРСР «Про внесення змін в адміністративне районування УРСР» від 4.1 1965 в Україні промислові Р. були анульовані.

З 1990 по 2002 в Україні утв. ряд нових Р. Збільшення кількості Р. відбувалося як шляхом розукрупнення існуючих, так і шляхом відділення від міських територій. Станом на 2003 в Україні існує 490 сільських Р.

Відповідно до передбаченого Конституцією України порядку організації влади в д-ві управлін. відносини в Р. здійснюються на трьох рівнях: органи виконавчої влади — тер. громади; органи викон. влади — районна рада; районна рада — тер. громади. В основу цих відносин покладено принцип розподілу повноважень на власні й делеговані. Органом місцевого самоврядування на рівні Р. є районна рада, яка представляє спільні інтереси тер. громад, сіл, селищ, міст відповідного Р. Органом викон. влади на території Р. є районна державна адміністрація. Територія Р. є основою для утворення та функціонування й ін. органів держ. влади та окремо районних судів, відділів і управлінь внутр. справ, прокуратури, СБУ, Держ. подат. адміністрації тощо. Згідно з Конституцією України утворення і ліквідація Р., встановлення їхніх меж, а також найменування і перейменування віднесене виключно до повноважень ВР України. Питання прав, статусу Р. в Україні регулюється Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) та Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою УРСР від 12.III 1981 (затв. указом Президії ВР УРСР), яке діє в межах, що не суперечать Конституції України. Р. як адм.-тер. одиниця існує також в Азербайджані, Киргизстані, Латвії, Молдові, Рос. Федерації.

Літ.: Буценко А. И. К вопросу районирования Украины. X., 1925; Хилюк М. А. Адм.-тер. деление и экон. районирование СССР. К., 1974; Тимченко И. А. Эконом, районирование и адм.-тер. деление союз, республики. К., 1983; Ткачук П. М. Сільс. адм. район: деякі питання розвитку. «Рад. право», 1990, № 3; Ткачук П. Район: актуальні питання історії, теорії і практики тер. устрою. «Право України», 1998, № 9. О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази