Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow опе-орд arrow ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
   

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

— система заходів, спрямованих на найраціональніше поєднання праці з речовими елементами виробництва з метою забезпечити випуск високоякісної продукції, досягти високої продуктивності сусп. праці на основі кращого використання виробничих фондів і трудових ресурсів. За капіталізму О. в. спрямована на вилучення найбільшого прибутку власниками засобів виробн. Вона пов'язана з надмірною інтенсифікацією праці при обмежених заходах щодо охорони праці і техніки безпеки. В СРСР в умовах сучас. науково-технічної революції, наявності величезних масштабів виробн. наук. розробка всього комплексу заходів О. в. та його застосування є одним з найважливіших факторів прискорення комуністичного будівництва. Соціалістична О. в. спрямована на додержання суворого режиму економії, зростання нац. багатства і на цій основі — на неухильне підвищення життєвого рівня трудящих. О. в. соціалістичних підприємств включає планування виробн. (див. Оперативно-виробниче планування, Планування народного господарства), його тех. підготовку, матеріально-тех. забезпечення (див. Матеріально-технічне постачання) і обслуговування виробн., організацію праці, організацію обліку (див. Бухгалтерський облік), тех. контроль якості виробів. Поєднання всіх цих елементів О. в. забезпечує оптимальне використання трудових і матеріальних ресурсів для виконання й перевиконання держ. планів за кількісними та якісними показниками, досягнення високої продуктивності праці та економічної ефективності соціалістичного виробництва. О. в. ґрунтується на найновіших досягненнях науки і техніки, передового досвіду, впроваджуваного у виробн., що дає можливість найкраще поєднувати тех. засоби й працівників у єдиному виробничому процесі на основі наукової організації праці. Значною мірою О. в. залежить від організації управління галуззю нар. г-ва (напр., від внутрішньогалузевої та міжгалузевої спеціалізації, концентрації, кооперування, комбінування). Великий вплив на О. в. мають методи управління народним господарством. Раціональна О. в. на соціалістичних підприємствах ґрунтується на заг. для всіх галузей народного господарства принципах: безперервності виробн., що найбільш властива автоматизованому виробн. (див. Автоматизація виробництва), ритмічності виробництва, пропорційності, паралельності, прямоточності тощо. Важливими формами сусп. О. в. є концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування (див. Спеціалізація виробництва, Кооперування виробництва. Концентрація виробництва, Комбінування виробництва).

 

Схожі за змістом слова та фрази