Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗІБЕР
   

ЗІБЕР

Микола Іванович (10.ІІІ.1844, м. Судак, тепер АР Крим - 28.IV.1888, м. Ялта) -укр. економіст, соціолог, правознавець, громад, діяч. Закін. 1867 юрид. ф-т Київ, ун-ту, де під впливом професора М. X. Бунге захопився політекономією та статистикою. Працював мировим посередником у Волин. губ. З 1869 — голова заснованого ним Київ, споживчого т-ва. 1871 захистив магістерську дис. «Теорія вартості та капіталу Д. Рікардо». До 1873 перебував у наук, відрядженні за кордоном (Австро-Угорщина, Італія, Німеччина, Франція, Швейцарія). З 1874 - доцент, згодом професор Київ, ун-ту. На знак протесту проти антиукр. репресій і звільнення М. П. Драгоманова з Київ, ун-ту 3. залишив ун-т і в кін. 1875 виїхав з Росії. Перебуваючи в еміграції (до 1884 - Швейцарія, Франція, Англія), займався н.-д. діяльністю. 3. був одним з активних членів Київської громади (1870—80), співробітничав з В. Б. Антоновичем, М. П. Драгомановим, С. А. Подолинським. Перший популяризатор творів К. Маркса в Україні та Росії. Поділяючи осн. положення екон. вчення К. Маркса і Ф. Енгельса, 3. відкидав їх рев. теорію, обстоюючи еволюц. шлях сусп.-політ, розвитку. Автор наук, праць з питань політ, економії, первісного права, етнології, соціології та ін. Особливу увагу приділяв порівн. вивченню первісного права та культури, зокрема зв'язкам між правом та економікою («Нариси первісної економічної культури», 1883; монографія «Давид Рікардо і Карл Маркс в їх суспільно-економічних дослідженнях. Спроба критико-економічного дослідження», 1885; статті «Порівняльне вивчення первісного права», «Суспільна економіка і право» та ін.).

Зібер М.І. - leksika.com.ua

Учений вважав, що система вироб. відносин («усуспільнення праці») є основою, на якій формуються ін. види сусп. відносин, зокрема право. Неузгодженість екон. відносин з правовими нормами 3. пояснював культур, функцією останніх. Він стверджував дуаліст, характер походження та існування права: з одного боку, розглядав право як істор. феномен, що змінюється зі зміною екон. відносин, а з іншого - зазначав, що будь-яке люд.

співжиття вимагає певних незмінних норм для підтримки свого існування. У галузі цив. права, виходячи з сусп. характеру в-ва, 3. ототожнював речове та зобов'язальне право, оскільки право на річ, вважав він, є правом на певну кількість уречевленої корисної праці.

r

Тв.: Избр. экон. произведения, т. 1—2. М., 1959. Літ.: Братусь С. Правовые воззрения Н. И. Зибера. «Сов. право», 1928, № 6; Ткаченко М. М. І. Зібер у Києві (1864—1876). В кн.: Ювіл. зб. на пошану акад. Михайла Сергієвича Грушевського. К, 1928; Сарбей В. Г. Микола Зібер у контексті своєї й нинішньої епохи. УІЖ, 1995. № 6.

Б. І. Андрусишин.

 

Схожі за змістом слова та фрази