Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НОВИЦЬКИЙ
   

НОВИЦЬКИЙ

Орест Маркович (25.1 1806, с. Пилипи, тепер Чуднівський р-н Житом, обл. — 4.VI 1884, Київ) — укр. філософ, психолог і правознавець, професор з 1834. Закін. 1831 Київ. дух. академію. Викладав філософію у Полт. дух. академії. З 1833 — бакалавр польс. мови, згодом магістр філософії Київ. дух. академії. Від 1834 — у новоутв. Ун-ті св. Володимира в Києві: екстраординарний, а з 1837 — ординар, професор філософії; у 1838—39, 1840—41 і 1846—50 — декан першого відділення філос. ф-ту. 1850 звільнений у зв'язку із забороною викладання філософії в ун-тах. Працював цензором Київ, цензур, к-ту. Під кінець життя обраний почес. членом Ун-ту св. Володимира.

Досліджував проблеми філософії, логіки, психології, природ, права, історії правових і політ, учень. Ідеї природ, права Н. пройняті теол. праворозумінням, гегелів. раціоналізмом і моральною філософією. Своїми працями створив філос. базу розвитку вітчизн. юрид. науки, яка щойно почала формуватися. Вони стали методол. основою для історії прав, і політ, вчень, енциклопедії законознавства, філософії права, юрид. логіки, юрид. психології та ін. правозн. дисциплін. Н. обстоював правозн. концепції Г. В. Ф. Гегеля, які в 19 ст. вилучалися з навч. програм ун-тів Рос. імперії. За запропонованою Н. у його історії філософії схемою і періодизацією почала досліджуватися та викладатися еволюція загальнолюдських політ.-прав. учень: давньосхідна, еллінська, римська, німецька, слов'янська думка. Осн. праці: «Про духоборців» (1832), «Про дорікання, які робляться філософії у теоретичному і практичному відношенні, їх силу і важливість» (1837), «Керівництво з логіки» (1841), «Стисле керівництво до логіки з попереднім нарисом психології», «Нарис індійської філософії» (обидві — 1844), «Поступовий розвиток стародавніх філософських учень у зв'язку з розвитком язичницької релігії» (т. 1—4, 1860—62), «Духоборці. їхня історія та віровчення» (1882).

Літ.: Биогр. словарь профессоров и преподавателей имп. Ун-та св. Владимира (1834-1884). К., 1884; Історія філософії на Україні, т. 2. К., 1987; Ткачук М. Орест Новицький: долаючи забуття. «Філос. і соціол. думка», 1996, № 1—2.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази