Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УРСР/УКРАЇНИ 1963
   

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УРСР/УКРАЇНИ 1963

(ЦПК України) — законод. акт, в якому систематизовано норми цив.-процес. права, що діють на тер. України. Затв. ВР УРСР 18.VII 1963 і введений у дію 1.1 1964. Від часу проголошення незалежності України до кодексу внесено низку змін і доповнень. ЦПК регулює діяльність суду щодо розгляду й вирішення цив. справ по спорах з цив., труд., сімейних правовідносин, а також справ, що виникають з адм.-прав. відносин і справ окр. провадження. Складається з 6 розділів, які об'єднують 50 глав (428 статей). Розд. І «Загальні положення» містить 8 глав, якими регулюються: осн. положення, склад суду, відводи; підвідомчість цив. справ судам; докази; запобіжні заходи; суд. витрати; суд. штрафи; процесуальні строки; суд. виклики і повідомлення.

Розд. II «Особи, які беруть участь у справі; їх права і обов'язки» включає 5 глав: заг. положення; сторони; треті особи; представництво в суді; участь у процесі прокурора, органів держ. влади, місц. самоврядування та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи ш. осіб.

До розд. III «Провадження справ у суді першої інстанції» входять три підрозділи. Підрозділ А «Позовне провадження» складається з 14 глав, якими врегульовані такі питання: підсудність, пред'явлення позову; зустрічний позов; підготовка цив. справ до суд. розгляду; забезпечення позову; суд. розгляд; фіксування суд. процесу та протоколи; рішення суду; негайне виконання суд. рішень; зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі; залишення заяви без розгляду; набуття рішенням суду закон, сили; ухвали суду першої інстанції. Підрозділ Б «Провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин» містить 13 глав: заг. положення; скарги на неправильності в списках виборців та в списках гр-н, які мають право брати участь у референдумі; скарги на рішення і дії тер., окруж. (територіальної) виб. комісії по виборах депутатів і голів сільс, селищ., район., міських, районних у містах, обласних рад і заяви про скасування рішень виб. комісії; скарги на рішення і дії або бездіяльність Центр, виб. комісії, територіальної, дільничної виб. комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України; скарги на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів нар. депутатів України; скарги на рішення, дії або бездіяльність Центр, виб. комісії; заяви про дострок. припинення повноважень нар. депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності депут. діяльності з ін. видами діяльності; скарги на дії органів і служб, осіб у зв'язку з накладенням адм. стягнень; скарги на рішення, дії або бездіяльність органів держ. влади, органів місц. самоврядування, посад, і служб, осіб; скарги на рішення, прийняті щодо реліг. організацій; заяви прокурора про визнання незаконними прав, акта органу, рішення чи дії служб, особи; скарги на рішення, дії або бездіяльність держ. виконавця чи ін. посад, особи держ. викон. служби; справи про стягнення з гр-н недоїмки по податках, самооподаткуванню сільс. населення і держ. обов'язковому страхуванню.

Підрозділ В «Окреме провадження» складається з 8 глав такого змісту: заг. положення; визнання гр-нина обмежено дієздатним чи недієздатним; визнання гр-нина безвісно відсутнім або оголошення його померлим; усиновлення дітей, які проживають на тер. України, гр-нами України та іноз. гр-нами; встановлення неправильності запису в актах цив. стану; встановлення фактів, що мають юрид. значення; відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника; оскарження нотаріал. дій або відмови в їх вчиненні. Розд. IV «Перегляд судових рішень» включає три глави, що регулюють питання: апеляц. та касац. провадження, перегляду рішень, ухвал, що набули закон, сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Розд. V «Звернення судового рішення до виконання та поворот виконання» містить дві глави, в яких ідеться про звернення суд. рішення до виконання; поворот виконання. Розд. VI «Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Позови до іноземних держав, судові доручення і рішення іноземних судів. Міжнародні договори» складається з 7 статей. До ЦПК включено також три Додатки: Додаток 1 до ст. 379 «Перелік видів майна, на яке не може бути звернено стягнення по виконавчих документах» (втратив силу у зв'язку зі встановленням такого Переліку Законом України «Про виконавче провадження» 1999); Додаток 2 «Положення про третейський суд» (втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону України «Про третейські суди» 2004); Додаток 3 «Порядок відновлення втраченого судового або виконавчого провадження».

О. О. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази