Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow к arrow КОНКУРЕНЦІЯ
   

КОНКУРЕНЦІЯ

- найважливіший механізм ринкової економіки, який визначає ознаку ринку, що характеризується ситуацією, коли всі учасники ринку прагнуть досягти своєї мети (продати товар з максимальним прибутком чи купити товар з мінімальними витратами) на противагу іншим, що прагнуть подібної мети. На ринку продавців виграє той, хто пропонує туристський продукт за нижчою ціною, ніж конкуренти. Товар вищої якості створює при цьому додаткові переваги. К. - дуже складний механізм суперництва між усіма учасниками ринку за вигідні для себе умови виробництва, купівлі і продажу. К. на ринку туристському також означає суперництво між постачальниками туристського продукту і туристських послуг у боротьбі за частку ринку, корисне для досягнення оптимальності (за В. Парето). Розрізняють К.: досконалу (немонополістичну); недосконалу (олігополію, монополію, змішані форми). К. недосконала - стан ринкової системи господарювання, за якого порушується хоча б одна з ознак досконалої К. Максимально деформують туристський ринок досконалої К. глобальні системи бронювання і резервування, які фактично поділили світ на сфери впливу і разом з провідними авіакомпаніями намагаються монополізувати туристський ринок спочатку в географічному, а потім і в галузевому (за видами туристського продукту) аспектах. К. досконала - ідеальний стан ринкової системи господарювання, коли: а) на ринку безліч покупців і продавців, і жоден з цих агентів ринку не може вирішальним чином впливати на положення ринкової кон'юнктури; б) для продажу пропонуються однакові, однорідні товари і послуги; в) жоден з учасників ринку не знає про рийок більше, ніж інші, отже, всі продавці і всі покупці мають про ринок однакову і повну інформацію; г) покупці і продавці можуть вільно виходити на ринок і залишати його. Незважаючи на велику кількість діючих туроператорів і турагентів, основна тенденція туристського ринку - відхід від ринку К. досконалої в напрямі його монополізації. Як правило, в туризмі відсутня ситуація К. досконалої, оскільки це область не тільки протекціоністської діяльності і лобіювання державних структур та трансконтинентальних корпорацій, а й активної державної політики багатьох країн і об'єднань на захист національних і регіональних економічних інтересів. К. на туристському ринку призводить як до постійних коливань цін, попиту та пропозиції туристського продукту, а також проявляється в інших функціях ринку. К. означає прояв альтернативної ініціативи з боку інших туристських підприємств в освоєнні тих самих сегментів ринку. К. можлива за умови свободи підприємництва. Вона є найважливішим двигуном творчості, новаторства і прогресу, стимулює розвиток туристського ринку. Конкурентами певному туристському підприємству є підприємства, що виробляють: а) той самий туристський продукт і в тих же умовах; б) той самий туристський продукт, але в інших умовах; в) іншу продукцію, здатну замінити цей туристський продукт. Типи конкуренції на туристському ринку: туристський продукт - туристський продукт аналог; туристський продукт - туристський продукт замінник; туристський продукт - туристська послуга.

На К. впливають три основних чинники: 1) монополізм - виняткове право одного підприємства контролювати ринок і диктувати свої ціни; 2) картель - змова кількох підприємств не знижувати ціну продажу на продукцію, що завдає шкоди клієнту; 3) демпінг - продаж продукту підприємством за ціною нижчою від собівартості для захоплення збуту й усунення конкурентів. Монополізм, картель, демпінг порушують ринкові закони. Законодавства всіх держав забороняють цю практику або лімітують її спеціальними законами, за дотриманням яких стежать державні служби. У Європі вироблено загальні підходи до національних правил і досягнуто узгодженості щодо умов роботи ринку. К. охороняє споживачів туристського продукту від протизаконних підвищень цін, дає клієнтам можливість вибору альтернативного туристського продукту, змушує підприємства (щоб досягти успіху в продажі) мати найкращі співвідношення в позиціях: якість - ціни, терміни - ціни, обслуговування - ціни, гарантії - ціни. К. чинить істотний вплив на розвиток міжнародного туризму, а через нього - на економіку країни. На економіку впливають і додаткові елементи: розподіл споживання (нагромадження); баланс експорту/імпорту; зміна кон'юнктури туристського ринку за окремими секторами тощо.

 

Схожі за змістом слова та фрази