Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОЗАХИСНЙЙ РУХ
   

ПРАВОЗАХИСНЙЙ РУХ

- вид сусп. руху на захист прав та свобод людини і гр-нина. Має як міжнародний, так і нац. характер. Ініціюється і організовується здебільшого громад, право-захисними орг-ціями та об'єднаннями. На міжнар. рівні до цих орг-цій належить, зокрема, Міжнародна амністія.

В Україні П. р. почався під впливом дем. тенденцій у громад.-політ. житті СРСР у період відносної лібералізації рад. системи у 2-й пол. 50-х — 1-й пол. 60-х рр. 20 ст. Біля витоків руху стояли Л. Лук'яненко, П. Григоренко, І. Світличний, І. Дзюба, В. Чорновіл, Є. Сверстюк, брати М. і Б. Горині, С. Глузман, Б. Джемілєв та ін. П. р. був складовою частиною нац.-визв. руху, поєднував у собі вимогу індивід, прав (громадянських, політичних, соціальних) з колект. правами на нац.-культурну ідентичність та нац. державність. Представники цього руху виступали за визнання і реалізацію в Україні міжнар. стандартів з прав людини. Першою у республіці правозахис. орг-цією був загальноукр. Громад, комітет захисту Н. Строкатої-Караванської (1971—72). Підписання Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 зумовило утворення Укр. громад. групи сприяння виконанню Гельсінкських угод (1976). Ця група мала на меті ознайомлення громадськості із Загальною декларацією прав людини 1948, сприяння розширенню контактів між народами, видання інформ. мат-лів про порушення прав гр-н в Україні тощо. В Україні діяли ще й такі неформ, об'єднання, як Укр. культурол. клуб (Київ), Т-во Лева (Львів) та ін. Для підтримки П. р. в Україні укр. діаспора утворила Вашингтонський комітет гельсінських гарантій для України, Амер. громад, комітет сприяння виконанню Гельсін. угод тощо. Учасників П. р. в Україні піддавали репресіям, позбавляли громадянства і права займатися творчою діяльністю, відправляли на примус, психіатр. лікування, висилали за кордон. В кін. 80-х рр. 20 ст., у період здійснюваної М. С. Горбачовим перебудови, репрес. дії проти них припинилися, їхня діяльність набула лег. форм. Учасники П. р. утворили Укр. ініціативну групу за звільнення в'язнів сумління (1987), займалися видавничою діяльністю, організовували мітинги і демонстрації, активізували політ, діяльність, почали утворювати політ, партії. П. р. сприяв проголошенню незалежності України. У 90-х рр. репресовані учасники П. р. набули статусу політ, в'язнів, їх було реабілітовано. У незалежній Україні П. р. розвивається у межах громадян. сусп-ва. Його уособлюють різноманітні громад. орг-ції і фонди. Вони ведуть просвіти, роботу, надають юрид. допомогу, виступають з громад. ініціативами, підтримують зв'язки з правозахисниками ін. країн. Див. також Дисиденти.

Літ.: Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс — М., 1992; Касьянов Г. Незгодні; укр. інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. К., 1995; Бад-зьо Ю. Право жити. Україна у складі СРСР, людина в системі тоталітар. соціалізму. К., 1996; Укр. громад, група сприяння виконанню Гельсін. угод, т. 1-4. X., 2001.

О. В. Батанов, В. М. Кампо, В. В. Овсієнко.