Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БУНГЕ
   

БУНГЕ

Микола Християнович [11(23). XI 1823, Київ - 3(15).VI 1895, Царське Село під Петербургом] — укр. і рос. юрист, економіст, фінансист, держ. діяч, доктор політ, наук з 1850, професор з 1852, акад. Петерб. АН з 1890. Закін. 1845 юрид. ф-т Київ, ун-ту. Того ж року призначений викладачем права Юридичного ліцею князя Безбородька у м. Ніжині. Там же 1847 захистив магіст. дисер

Бунге М.Х. - leksika.com.ua

тацію, затверджений професором. 1850 переведений до Київ, ун-ту — ад'юнктом кафедри політ, економії і статистики істор.-філол. ф-ту. 1852 захистив докт. дисертацію і затверджений екстраорд. професором, з 1854 — ординарний професор. У 1863—69 — професор політ, економії і статистики, а з 1869 по 1877 - професор поліц. права юрид. ф-ту. Був ректором Київ, ун-ту (1859— 62, 1871-75 і 1878— 80). У 1862-66 (за ін. даними, з 1865) — керуючий київ, конторою Держ. банку, за його ініціативою у місті були засн. приватні комерц. установи і банки. Обирався гласним міської думи. 1880 Б. призначений товаришем міністра фінансів, а з 1881—міністр фінансів, водночас член Держ. ради. З 1887 і до кінця життя — голова комітету міністрів. Досліджував проблеми політ, економії, статистики та юриспруденції.

Б. залишив помітний слід у різних галузях права: банківського (праця «Банківські закони й банківська політика», 1874), валютного, бюджетного, торгового тощо. Автор досліджень: «Про зміни юридичних відносин у Росії у результаті майбутнього перетворення кріпосного права» (1858), «Кредит і кріпосне право» (1859), «Держава і закони про народну освіту» (1877) та ін. Осн. праця з юриспруденції — вид. у Києві курс лекцій «Поліцейське право» (т.1—2, 1873—77), яка залишилася незакінченою. Б. розглядав поліц. право як систему, поділену на дві частини: «закони про благочиніє», тобто про безпеку і порядок, які відносив до галузі держ. права, і «закони про благоустрій», тобто про добробут населення і країни, що становили сферу екон. політики. Учений був ініціатором і автором багатьох важливих нормат. актів, зокрема з питань податкової системи, фабрично-завод. законодавства, в т. ч. про працю дітей, підлітків і жінок, фабричну інспекцію та ін. Залишив велику особисту книгозбірню, яка потім увійшла до фонду Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського.

Літ.: Картавцов Е. Э. Николай Христианович Бунге. Биогр. очерк. «Вестник Европы», 1897, № 5; Кованько П. Л. Главнейшие реформы, проведенные H. X. Бунге в фин. системе России. К., 1901; Степанов В. Л. H. X. Бунге. «История СССР», 1991, № 3; Коропецький.-С. Українські економісти XIX ст. та західна наука. К., 1993.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази