Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОРИСЛИВА ЗЛОЧИННІСТЬ
   

КОРИСЛИВА ЗЛОЧИННІСТЬ

- сукупність передбачених к рим. законом суспільно небезпечних діянь, в основі вчинення яких лежить корисливий мотив, тобто аморальне прагнення задовольнити індивід, потребу через протиправне, передбачене крим. законом заволодін-ня чужим майном, правом на нього або шляхом незаконного, за чужий рахунок, вивільнення від майнових обов'язків і скорочення звичайних та необхідних за відповідних обставин особистих витрат. К. з. — поняття збірне. Воно охоплює різнорідні злочинні діяння, які об'єднує спільна для них усіх ознака — корислива мотивація злочинної діяльності. К. з. становлять такі види злочинів: 1) корисливі злочини проти власності, які можна поділити на корисливі посягання, пов'язані з розкраданням та вимагательством майна (крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство, вимагательство, розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати чи зловживання владою або посадовим становищем), та корисливі посягання на держ. або колект. власність за відсутності ознак розкрадання (спричинення майн. шкоди шляхом обману або зловживання довір'ям, привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, держ. чи колект. майна); 2) корисливі посад, злочини (одержання хабаря, зловживання владою або посад, становищем, вчинене з корисливих мотивів, та ін.); 3) корисливі господарські злочини (зокрема, ухилення від сплати податків, зборів, ін. обов'язкових платежів, незаконна торг, діяльність, одержання незакон. винагороди від гр-н за виконання робіт, пов'язаних з обслуговуванням населення); 4) ін. корисливі злочини (корисливі злочини проти д-ви, напр., виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів; корисливі злочини проти особи — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів; корисливі злочини проти правосуддя, напр., притягнення з корисливих мотивів завідомо невинного до крим. відповідальності тощо). Найнебезпечнішу групу корисливих посягань становлять корисливо-насильницькі злочини, до яких належать, зокрема, насильн. грабіж, розбій, вимагательство, умисне вбивство з корисливих мотивів, бандитизм, учинений з метою заволодіння майном чи правом на нього. В принципі будь-який умисний злочин може мати корисливу мотивацію, а отже, бути корисливим. В одних випадках законодавець спеціально вказує у законі на корисливий характер того чи ін. виду злочину (у ряді статей Кримінального кодексу України йдеться про корисливий мотив, корисливі спонукання, корисливу заінтересованість), в інших — ні, оскільки корисливий характер певних злочинів зумовлюється самою їх природою (це стосується, напр., крадіжки, грабежу, розбою, вимагательства). Корисливий мотив може бути конструктивною чи кваліфікуючою ознакою складу злочину. Вчинення злочину з корисливих мотивів закон (ст. 41 КК) визнає обставиною, що обтяжує відповідальність. К. з. — найпоширеніший вид злочинності. У заг. структурі злочинності вона значно переважає всі ін. її види. Тільки такі види корисл. злочинів, як крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства, вимагательства, розкрадання держ. або колект. майна шляхом привласнення, розтрати або зловживання посад, становищем, у заг. масі злочин, проявів традиційно становлять 55—60 %. Причому динаміка К. з. характеризується пост, зростанням кількості злочинів. Заданими статистики, починаючи з 1990 в Україні майже вдвічі збільшилася кількість злочинів проти держ. та колект. власності, у 1,5 раза — злочинів проти приват. власності гр-н, більш ніж утричі зросла кількість посад, злочинів. При цьому кількість корисливих злочинів збільшується значною мірою за рахунок зростання кількості корисливо-насильницьких злочинів (за вказаний період, напр., кількість розбоїв, грабежів, учинених проти держ. та колект. власності, зросла більш ніж утричі, кількість вимагательств держ. або колект. майна — більш як у 15 разів) та корисливих злочинів, що вчиняються у складі груп, у т. ч. організованих (починаючи з 1990 кількість зареєстрованих злочинів, вчинених організованими злочин, групами, збільшилась учетверо).

Слід зазначити, що в основі такого явища, як організована злочинність, лежить корислива мотивація. Спостерігається збільшення кількості вбивств, учинених з корисливих мотивів, у т. ч. вчинення злочинів за поперед, змовою групою осіб, організованою групою, на замовлення. Окр. види корисливих злочинів характеризуються надзвичайно високою латентністю, у зв'язку з чим офіц. статистика не відображає реального стану їх поширення. Зокрема, це стосується хабарництва, яке є підґрунтям корупції, її осн. складовою. За даними офіц. статистики, його частка у заг. структурі злочинності не перевищує 0,3—0,4 %. Разом з тим за результатами кримінол. досліджень встановлено, що правоохор. органи викривають усього 0,5—1 % вчиненого хабарництва.

Літ.: Зелінський А. Ф., Коржанський М. Й. Корислива злочинна діяльність. К., 1998; Стат. щорічник України за 1997 рік. К., 1999.

М. І. Мельник.

 

Схожі за змістом слова та фрази