Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР
   

ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР

- система відомостей про правовий режим ліс. фонду, розподіл його між лісокористувача-ми, поділ лісів за групами та віднесення їх до категорії захисності; дані, що характеризують кількісний, якісний стан та екон. оцінку ліс. фонду. Зміст, порядок і особливості ведення Д. л. к. визначаються ст. 23 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), Лісовим кодексом України, Порядком ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру, затв. КМ України 27.IX 1995. Д. л. к. ведеться держ. органами ліс. г-ва за єдиною для всіх лісів системою. Документація Д. л. к. формується на основі даних державного земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, інвентаризації, обстежень і первин, обліку лісів та використання таких док-тів: рішень про надання у користування земель ліс. фонду або їх вилучення, зміну категорій захисності і груп лісів; актів огляду місць рубок; актів переведення не вкритих ліс. рослинністю земель у категорію вкритих ліс. рослинністю земель; актів натурного обстеження у разі зміни категорій земель у результаті госп. діяльності, стих, явищ та ін. факторів.

Дані про розподіл земель ліс. фонду між лі-сокористувачами та кількісний склад цих земель погоджуються з місц. землевпорядними органами.

Держ. органи ліс. г-ва АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя щорічно подають місц. землевпорядним органам показники Д. л. к. з урахуванням поточних змін для ведення ними державного зем. кадастру. Документація Д. л. к. поновлюється раз на 5 років. Строки проведення чергового держ. обліку лісів встановлюються КМ України. Підприємства, установи, організації і гр-ни, що мають у пост, користуванні землі ліс. фонду, в рік проведення чергового держ. обліку лісів подають до 1 березня засвідчену керівником (громадянином-користувачем) ділянки ліс. фонду та погоджену з органами землевпорядкування документацію первин, обліку лісів державному лісогосп. підприємству, в зоні якого перебувають землі ліс. фонду. Держ. органи ліс. г-ва АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя перевіряють повноту і достовірність одержаної облікової інформації, формують зведені дані Д. л. к. по відповідному регіону. Потім ці дані подаються до Держ. к-ту ліс. г-ва України. Останній виготовляє документацію Д. л. к. і надсилає її до КМ України та ін. заінтересованих органів.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази