Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР
   

ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР

(франц. cadastre, від пізньогрец. — реєстр) — систематиз. звід відомостей про поверхневі, підземні, внутр. морські води та тер. море, обсяги, режим, якість і використання вод, водокористувачів тощо. Відповідно до Водного кодексу України складається з метою систематизації даних держ. обліку вод та визначення наявних для використання вод. ресурсів (ст. 28). Має три розділи: поверхневі води; підземні води; використання вод. Д. в. к. ведеться Комітетом водного господарства України, Комітетом України з питань геології та використання надр і Комітетом України з питань гідрометеорології. Діє Порядок ведення державного водного кадастру, затв. КМ України 8.IV 1996. Згідно з ним вказані органи здійснюють: планування і виконання відповідних робіт; розробку наук, принципів, метод, вказівок та інструкцій з ведення Д. в. к., форм видання відомостей, що публікуються; аналіз, систематизацію та зберігання даних про водні об'єкти, водні ресурси, їх режим та якість, водокористування, а також про водокористувачів; оцінку стану вод. ресурсів та їх використання; ведення бази даних Д. в. к. засобами електронно-обчисл. техніки; забезпечення органів держ. викон. влади, а також підприємств, установ, організацій і гр-н даними Д. в. к. у встановленому порядку. Дані Д. в. к. використовуються для поточного і перспективного планування використання вод та здійснення водоохор. заходів; розміщення продуктив. сил на тер. країни; проектування водогосп., трансп., пром. та ін. підприємств і споруд, пов'язаних з використанням вод; нормування водоспоживання і водовідведення, а також показників якості вод тощо. Фінансування робіт по веденню Д. в. к. здійснюється за рахунок коштів Держ.

бюджету України.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази