Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Г-гала arrow ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
   

ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

-галузь паливної промисловості, яка займається видобуванням природного й попутного (нафтового) газу з надр землі, виробництвом зрідженого газу, штучних горючих газів з твердого і рідкого палива , зберіганням, транспортуванням газу по газопроводах для постачання населенню і промисловості. Виробн. і використання газу в Росії почалося в 1-й пол 19 ст. Перші з-ди, що виробляли газ з вугілля, збудовано в Петербурзі (1835), Одесі (1842), Москві (1865). Незначну кількість попутного газу видобували в Баку; природного газу майже зовсім не видобували В СРСР Г. п. на базі використання природного газу почала розвиватися швидкими темпами після Великої Вітчизн війни. Були відкриті його великі родовища на Україні, в Краснодарському та Ставропольському краях, в Азербайджані, Серед. Азії (Газлии-ське родовище газу), в Оренбурзькій, Тюменській областях. У 1976 в СРСР видобуто 321 млрд. м3 природного газу (1940 - 3,2 млрд. м3, 1965 - 128 млрд. м3). Г. п. змінила структуру паливного балансу країни. У заг. виробн. палива зросла питома вага газу й нафти з 38,4% 1960 до 68,1% 1975. Швидкими темпами здійснюється спорудження магістральних газопроводів. Довжина їх на кінець 1976 становила бл. 103 тис. км (1965 - 41,8 тис. км). За заг. видобутком природного газу СРСР посідає (1977) 2-е місце в світі, після США. Видобування природного газу на Україні почалось у першій чверті 20 ст на Прикарпатті. Перше родовище було відкрито 1910 в районі м. Калуша (тепер Івано-Фр. обл.), 1924 почалася пром. розробка Дашавського родовища. Великого розвитку набула Г. п. в республіці за роки Рад. влади, особливо в післявоєнний період. Відкрито і введено в експлуатацію нові горизонти на Дашавському, Опарському (пром. розробка з 1940) та ін старих родовищах, відкрито і введено в експлуатацію нові родовища: у зх. областях УРСР- Угерське, Більче-Волицьке, Рудківське, Битків-Бабченське нафтогазове родовище та ін.; у сх. областях - Шебелинське родовище газу, Хрестищенське, Єфремівське родовище газу, Кегичівське. Пролетарське, Машівське, Мелехівське та ін.; газові родовища в Криму - Глібівське, Джанкойське, Стрілківське, Зх-Октябрське. Зростає також видобуток попутного (нафтового) газу. Україна за видобутком газу посідає 2-е місце в СРСР, після РРФСР. На УРСР припадає (1976) 21,2% союзного видобутку газу. Заг. довжина магістральних газопроводів і відводів від них на Україні 1976 становила 17 801 км (1960 - 4116 км). Газифікація нар. г-ва є важливою ланкою тех. прогресу, фактором прискорення розвитку продуктивних сил. Основою газифікації є природний газ. Зокрема, у структурі його споживання в країні (1976) комунально-побутовими споживачами вико-

ристовується 14,2%; в УРСР - відповідно 16,7%. В 1976 в СРСР газифіковано природним газом 3424 населені пункти, з них 1208 міст і с-щ міськ. типу і 2216 населених пунктів у сільс. місцевості. Збудовано 108,9 тис. км розподільних газових мереж, газифіковано 18,8 млн квартир, крім того, 26,5 млн. квартир - зрідженим газом. На Україні - відповідно 662 населені пункти, у т ч. 263 міста і с-ща міськ типу, 399 населених пунктів у сільс. місцевості; збудовано 22 тис. км розподільних мереж, газифіковано 3,9 млн. квартир, крім того, зрідженим газом - 5,9 млн. квартир Основними напрямами розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки передбачено дальше нарощування видобутку природ. газу; ввести в дію приблизно 35 тис.км газопроводів; розробити і впровадити прогресивні тех засоби і методи видобування, транспортування, переробки і зберігання газу і газового конденсату; спорудити надійні високопродуктивні експлуатаційні свердловини з використанням нових методів інтенсифікації припливу газу до вибою свердловини, автоматизовані блокові установки для пром. підготовки газу, магістральні газопроводи з труб діаметром 1420 мм; продовжити створення єдиної автоматизованої системи газопостачання країни. Г. п. СРСР відіграє важливу роль у системі соціалістичної економічної інтеграції (див. Газопровід "Союз"). Серед наук. установ, що розробляють питання, пов'язані з Г. п., Газу інститут АН УРСР. Розвинуту Г. п. мають також Румунія, Польща, Чехо-словаччина, Угорщина та ін. соціалістичні країни. Серед капіталістичних країн найбільшого розвитку Г. п набула в США, Нідерландах, Канаді.

Літ.: Кортунов А. К. Газовая промышленность СССР. M., 1967; Кальченко В. Н. Газова промисловість і технічний прогрес. К., 1972; Экономика газовой промышленности. К., 1974.

В. І. Бережнюк. М. Ф. Лясовсъкий.

Газова    промисловістьГазова промисловість

 

Схожі за змістом слова та фрази