Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СІМЕЙНЕ ПРАВО
   

СІМЕЙНЕ ПРАВО

- сукупність прав, норм, якими регулюються сімейні особисті немайнові та майн. відносини, що випливають із шлюбу, належності до сім У та спорідненості. Особисті немайн. відносини членів сім'ї регулюються лише в тій частині, в якій це допускається і можливо з погляду найповнішого забезпечення прав та інтересів членів сім'ї. Це — закріплення рівності прав подружжя у вирішенні питань життя сім'ї, вільного вибору місця проживання, розірвання шлюбу тощо. Особисті немайн. відносини батьків і дітей регулюються з урахуванням рівності прав та обов'язків батьків щодо дитини і рівності прав та обов'язків дітей щодо батьків. Батьки зобов'язані виховувати дитину, представляти та захищати її інтереси. Норми С. п. регулюють також відносини, що виникають у разі спору між батьками щодо виховання дитини, визначення місця її проживання, відібрання малоліт. дитини в ін. осіб, а також позбавлення батьків батьк. прав і відібрання дитини у батьків без позбавлення батьк. прав. Сімейно-прав. норми регулюють особисті відносини, що виникають у разі усиновлення дитини та встановлення над дітьми опіки та піклування. Майн. відносини членів сім'ї тісно пов'язані з особистими відносинами. Норми С. п. регулюють відносини членів сім'ї стосовно їх спільного майна та аліментні відносини членів сім'ї, тобто взаємні обов'язки щодо надання утримання. Такі відносини пов'язують між собою подружжя, батьків і дітей, усиновлених та усиновлювачів, ін. членів сім'ї і родичів. Відносини членів сім'ї грунтуються на юрид. рівності їх учасників. Батьки стосовно дітей також не набувають прав, які б змінювали принцип рівності членів сім'ї. Сімейні відносини регулюються наданням членам сім'ї можливості самостійно встановлювати для себе певні права та обов'язки. Подружжя, батьки дитини, батьки та діти, ін. члени сім'ї і родичі можуть врегулювати свої відносини за домовленістю (договором), якщо це не суперечить сімейному зак-ву та морал. засадам сусп-ва. Законод. основою С. п. є Конституція України і Сімейний кодекс України. С. п. тісно пов'язане з цив. правом, особливо це стосується майн. відносин членів сім'ї. Спірні питання у цій частині вирішуються за ЦивК України.

Літ.: Сімейне право України. К., 1997; Кодекс о браке и семье Украины. X., 2000.

І. В. Жилінкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази