Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АЛМА-АТИНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ
   

АЛМА-АТИНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ

1991 -документ, що підтвердив припинення існування СРСР і принципи співробітництва країн—членів Співдружності незалежних держав (СНД). Підписана в столиці Казахстану 21.XII 1991 президентами Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Рос. Федерації, Таджикистану, Туркме-ністану, Узбекистану, України та головою ВР Республіки Білорусь. У Декларації зазначено, що з утворенням СНД (підписанням з цього приводу Мінської угоди між Республікою Білорусь, Рос. Федерацією та Україною 8.ХII 1991) СРСР перестав існувати. Держа-ви-учасниці СНД гарантують відповідно до своїх конст. процедур виконання міжнар. зобов'язань, які випливають з договорів і угод СРСР.

У Декларації вказано, що СНД не є ні державою, ні наддержавним утворенням. Країни СНД взаємодіятимуть на засадах рівноправності через координуючі інститути, які утворюватимуться на паритетній основі. З метою досягнення міжнар. стратег, стабільності і дотримання безпеки підтверджувалася необхідність збереження командування військ.-стратег. силами та єдиного контролю над ядер, зброєю. Сторони погодилися поважати наміри одна одної щодо здобуття статусу без'ядер. чи нейтр. д-ви. Підтверджено також прагнення держав Співдружності до співпраці у формуванні і розвитку спільного екон. простору, загальноєвроп. та євраз. ринків.

Літ.: Моисеев Е. Г. Правовой статус Содружества Независимых Государств. М., 1995. Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази