Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow буд-бург arrow БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА
   

БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА

- наука про принципи та методи розрахунку споруд на міцність, жорсткість, стійкість та коливання. Методами Б. м. визначають внутр. зусилля і переміщення, що виникають в елементах буд. систем, досліджують стійкість і коливання споруд в різних температурно-часових умовах статичного і динамічного навантаження. Осн. об'єкти розрахунку Б. м.: стрижневі системи (ферми, арки, рами), тонкостінні системи (пластини, оболонки), комбінації стрижневих і тонкостінних систем та масивні тіла. Теорія розрахунку грунтується на методах теоретичної механіки, тору матеріалів, теорій пружності, пластичності і повзучості. Розрахунок провадять за допомогою розрахункової схеми, що являє собою спрощену схему реальної споруди і відображає її осн. властивості та навантаження. За методикою розрахунку всі системи у Б. м. поділяють на статично визначувані, в яких внутр. зусилля визначають за допомогою рівнянь статики, і статично невизначувані, для розрахунку яких, крім рівнянь статики, складають додаткові рівняння. Осн. методами розрахунку стрижневих статично не-визначуваних систем є метод сил, метод переміщень та мішаний метод. У методі сил основну (розрахункову) систему одержують з заданої "вилученням" надлишкових зв'язків Невідомими є реакції у вилучених зв'язках, визначувані за канонічними рівняннями (виходячи з умов спільності деформування). Визначені зусилля разом з заданим навантаженням "прикладають" до осн. системи і методами опору матеріалів розраховують внутр. зусилля і переміщення (мал.). В методі переміщень осн. систему одержують введенням додаткових зв'язків, що перешкоджають кутовим і лінійним переміщенням вузлів заданої системи. Невідомими, що їх визначають з умов рівноваги зв'язків, є переміщення у напрямі введених зв'язків. Мішаний метод-поєднання методів сил і переміщень. Для розрахунку тонкостінних статично не-визначуваних систем складають диференціальні рівн., в яких невідомими є функції зусиль і переміщень. Стрижневі системи розраховують також на рухоме навантаження, застосовуючи лінії впливу (графічне зображення закону зміни будь-якого фактора при переміщенні по споруді одиничної сили) Задачі Б. м. розв'язують на аналогових електронних пристроях безперервної дії та цифрових обчислювальних машинах, вживаючи методи матричної алгебри. Використання електронно-обчислювальних машин зумовило впровадження ефективних методів розрахунку: варіаційно-різницевого, скінченних елементів, статистичних випробувань та ін.

Літ.: Корноухов Н. В. Прочность и устойчивость стержневых систем. М., 1949; Дарков А. В. [та ін.]. Строительная механика. М., 1976: Доценко И. С. Строительная механика. К., 1976.

Г. В. Ісаханов.

 

Схожі за змістом слова та фрази