Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАГІСТР
   

МАГІСТР

(лат. magister — начальник, керівник, учитель) — 1) У Давньому Римі — титул високих служб, осіб, що відповідав більш ніж 50 посадам. Найвищі з них: М. популі — вчитель народу, диктатор; М. вершників — помічник учителя, диктатора; М. морум — цензор; М. мілітум — командувач сухопут. військ; М. арморум — у воєнний час командувач всіма військами; М. адміссіонум — церемонімейстер; М. навіс — керманич або судновласник.

2) У Візантії — високий придворний титул і вищий титул служб, знаті.

3) У Середні віки: а) глава духовно-лицарського ордену: напр., великий М. Лівонського ордену, М. Мальтійського ордену; б) викладач т. з. вільних (гуманітарних) наук, особа, яка склала спец, іспит і прилюдно захистила магістер. дисертацію.

4) У Рос. імперії, Великобританії, СІНА — вч. ступінь. Поновлений у Рос. Федерації 1993. В Україні ступінь М. запроваджено Законом «Про освіту» (1991). Присвоюється фахівцям з вищою освітою.

У сучас. англо-амер. системі вищої освіти ступінь М. займає проміжне становище між бакалавром і доктором наук. Присвоюється особам, які закін. ун-т або прирівнений до нього навч. заклад, одержали ступінь бакалавра, пройшли дод. курс упродовж 1—2 років, склали спец, іспити і захистили магістер. дисертацію. З юрид. і мед. спеціальностей ступінь М. здебільшого не присуджується. Натомість присуджується ступінь доктора права або доктора медицини. На філос. ф-тах західноєвроп. ун-тів ступінь М. передує ступеню доктора філософії. У структурі сучас. рос. вищої освіти ступінь М. йде за ступенем бакалавра і передує ступеню канд. наук. Ступінь М. є не науковим, а академічним, який засвідчує осв. рівень випускника вищої школи і наявність у нього знань та навичок фахівця відповідного рівня, зорієнтованих на н.-д. або наук.-пед. діяльність.

В Україні відповідно до Закону «Про освіту» і Положення про осв.-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого КМ України 20.I 1998, термін «магістр» визначає осв.-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спец, знання та навички інновац. характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних профес. завдань у певній галузі нар. г-ва. Набуття кваліфікації М. здійснюється на базі відповідної осв.-профес. програми, яка включає поглиблену фундам. гуманіт., соціально-екон., психол.-пед., спец, та наук.-практичну підготовку. Підготовка М. здійснюється вищими закладами освіти IV рівня акредитації. Підготовка М. медичного та вет.-медичного спрямування може забезпечуватися на базі програми післядиплом. підготовки (клінічної ординатури, інтернатури тощо). Цільова підготовка М. юрид. спрямування на замовлення правоохор. органів може забезпечуватися на базі повної загальної середньої освіти.

Особи, які успішно пройшли держ. атестацію, одержують док-ти встановленого зразка про здобуття вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацію М.

Г. О. Мурашин.

 

Схожі за змістом слова та фрази