Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow косм-коц arrow КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
   

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

Іван Петрович [29.VIII (9.ІХ) 1769, Полтава — 29.Х (10.ХІ) 1838, там же] — укр. письменник, перший класик нової укр. літератури. Н. в сім'ї дрібного чиновника. Вчився в Полтав. семінарії (1780—89). Працював канцеляристом, домашнім учителем у сім'ї поміщика. У 1796— 1808 був на військ. службі, брав участь у рос.-тур. війні. З 1810 — наглядач "Будинку виховання дітей бідних дворян". Під час Вітчизняної війни 1812 сформував 5-й козачий кінний полк, одержав чин майора. У 1812—21 — директор Полтав. театру. в якому виступав М. Щепкін. Сприяв викупові Щепкіна з кріпацтва. Був близький до декабристських кіл (через М. Новикова), його ім'я згадується в "Алфавіті декабристів". У 1818 К. обрано членом Харків. Т-ва аматорів красної словесності, 1821 — почесним чл. петерб. Вільного т-ва аматорів рос. словесності. В 1827—35 — попечитель "богоугодних" закладів. У формуванні К. як письменника значну роль відіграли просвітительські ідеї, традиції укр. л-ри 18 ст., фольклор, рос. сатирична л-ра. Найголовнішим джерелом творчості К. була тогочасна дійсність, що зумовило реалізм і народність його творів. Реалізм К. мав просвітительський характер. Літ. діяльність почав бл. 1794 переробкою в бурлескному стилі (див. Бурлеск) "Енеїди" Вергілія. "Енеїда" К. відразу поширилася в списках. У 1798 в Петербурзі без відома автора було надруковано перші три частини поеми, 1808 — вдруге. В 1809, додавши четверту частину, К. видав поему в Петербурзі під назвою "Виргилиева ..Энеида" на малороссийский язык переложенная...". Повний текст твору (шість частин) видано посмертно 1842 в Харкові. "Енеїда" К.— перший твір нової укр. л-ри, написаний нар. мовою. В поемі відтворено побут різних верств укр. суспільства. В пародійних образах богів сатирично зображено поміщиків-кріпосників, чиновників, духівництво. в 3-й частині твору в картинах пекла і раю розкрито суспільні суперечності, критикується кріпацтво. Твір пройнятий любов'ю до народу, патріотичними почуттями. За мотивами поеми створено опери "Еней на мандрівці" (Я. Лопатинський) та "Енеїда" (М. Лисенко, лібретто М. Садов-ського). Запорізький театр імені М. Щорса 1978 здійснив виставу за "Енеїдою" К. в 1804 Котляревський написав "Пісню на Новий 1805 год пану нашому і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну" (надруковано 1849), 1817 переклав рос. мовою "Оду Сафо" (надр. 1844). В 1819 для Полтав. театру написав п'єси "Наталка Полтавка" (надр. 1838) і "Москаль-чарівник" (надр. 1841), які дали початок новій укр. драматургії. В основі п'єси "Наталка Полтавка" лежить соціальний конфлікт. К. створив типові пар. характери, показав високі моральні якості народу. Важливу роль у п'єсі відіграють пісні, жива нар. мова. М. Лисенко, дещо використавши доробок своїх попередників (О. Барсицького, А. Єдлічки), написав музику до "Наталки Полтавки". Сценічні образи в п'єсах К. створили М. Щепкін, К. Соленик.

Творчість К. високо оцінювали Т. Шевченко, В. Бєлінський, І. Франко, М. Горький. Вона вплинула на дальше становлення нової укр. л-ри. У 1898 широко відзначено століття "Енеїди". В 1903 в Полтаві споруджено пам'ятник К. (скульптор Л. П. Позен, 1904 видано літ. зб. "На вічну пам'ять Котляревському". в радянський час (1952) відкрито Котляревського І. П. музей. в 1969 громадськість різних країн світу відзначила 200-ліття з дня народження К. У 1973 відкрито пам'ятник К. в Києві (скульптор Г. Н. Кальченко). У Полтаві створено меморіальний комплекс — Садиба І. П. Котляревського.

Іл. див. також на окремому аркуші, с. 448—449.

Тв.: Повне зібрання творів, т. 1—2. К., 1952—53; Повне зібрання творів. К., 1969; Рос. перекл.— Энеида. М., 1964; Сочинения. Л., 1969.

Літ.: Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. К., 1969; Волинський П. К. Іван Котляревський. К., 1969; Кирилюк Є. П. Живі традиції. Іван Котляревський та українська література. К., 1969; Хропко П. П. Біля джерел української реалістичної поезії. К., 1972; Яценко М. На рубежі літературних епох. К., 1977; Мороз М.О. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. К., 1969.

Є. П. Кирилюк.

Котляревський - leksika.com.uaКотляревський - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази