Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО ГРОМАДИН НА ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ
   

ПРАВО ГРОМАДИН НА ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ

— право потерпілого або ін. осіб на насильницькі дії, спрямовані на короткочасне позбавлення волі особи, яка вчинила злочин, для припровадження її до від-повід. органів влади, якщо ці дії спричинені необхідністю затримання і відповідають небезпеці вчиненого посягання та обстановці затримання злочинця. Підставою виникнення цього права є вчинення очевидного для потерпілого та ін. осіб злочинного посягання на їх права та інтереси (напр., розбійний напад, крадіжка, посягання на життя або здоров'я людини тощо).

Реалізація цього права передбачає активну поведінку, яка характеризується низкою ознак та певними межами. Затримання виражається у діях потерпілого або ін. осіб (напр., свідків-очевидців), пов'язаних з позбавленням злочинця його особистої волі, а також заподіянням йому (в разі необхідності) певної шкоди (нанесення тілесних ушкоджень, пошкодження майна тощо). Затримання визнається правомірним, якщо воно є короткостроковим, необхідним і достатнім для передачі злочинця відповід. органам влади. Згідно з ч. 1 ст. 38 КК України затримання може здійснюватися лише безпосередню після вчинення злочину. Вимушеність (необхідність) заподіяння злочинцеві шкоди виникає у випадках ухилення його від затримання, коли в потерпілого або ін. осіб відсутня реальна можливість без серйозної небезпеки для себе чи ін. осіб здійснити затримання злочинця без заподіяння йому шкоди. Заподіяна шкода повинна відповідати небезпечності посягання та обстановці затримання злочинця. Небезпечність посягання визначається цінністю блага, на яке юно спрямоване, і характером та розміром шкоди, заподіяної цьому благу, або реальною загрозою заподіяння цієї шкоди. Обстановкою затримання злочинця визначаються реальні сили, можливості і засоби потерпілого або ін. осіб для успіїпного затримання злочинця. Вона може варіюватися від відносно сприятливої до несприятливої для особи, яка затримує злочинця. Відносно сприятлива обстановка свідчить, що потерпіла або ін. особа юлодіють явною (напр., фізичною) перевагою над злочинцем і усвідомлюють, що мають реальну можливість успішно здійснити затримання без заподіяння злочинцю тяжкої шкоди. Несприятлива обстановка затримання означає, що той, хто затримує, знаходиться у невигідному, програшному становищі порівняно з протидіючим злочинцем і усвідомлює, що успішне затримання можливе лише у випадку заподіяння злочинцеві тяжкої шкоди. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, є дією неправомірною і означає, що злочинцеві заподіяно невідповідної шкоди. Згідно з ч. 2 ст. 38 КК перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, — це умисне заподіяння йому тяжкої шкоди (смерті або тяжких тілес, ушкоджень), явно невідповідних небезпечності вчиненого посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, тягне відповідальність лише у двох випадках, спеціально передбачених ст. 118 (умисне вбивство злочинця при перевищенні заходів, необхідних для його затримання) і ст. 124 (умисне нанесення йому тяжкого тілесного ушкодження за таких обставин). Заподіяння злочинцеві ін. шкоди є некараним.

Ю. В. Баулін.

 

Схожі за змістом слова та фрази