Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2003
   

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2003

- кодифікований акт цив. зак-ва України. Прийнятий ВР України 16.1 2003, набув чинності з 1.1 2004. Замінив Цивільний кодекс УРСР/України 1963. Побудований на приват-но-прав. засадах і складається з 6 книг, 90 глав та 1308 ст. Спрямований на регулювання цив. відносин в умовах ринк. економіки. До сфери регулювання новим ЦивК належать особисті немайнові та майн. відносини (цив. відносини), засновані на юрид. рівності, вільному волевиявленні, майн. самостійності їх учасників. До майн. відносин, що грунтуються на адм. або ін. владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюдж. відносин цив. зак-во не застосовується, якщо інше не встановлено законом. Згідно зі ст. 9 положення ЦивК застосовуються також до відносин, які виникають у сферах використання природ, ресурсів та охорони довкілля, а також до труд, і сімейних відносин, якщо вони не врегульовані ін. актами зак-ва. Суттєві зміни внесені в прав, положення юрид. осіб, підстави виникнення права власності та правомочності власників, договірне право та майн. відповідальність за порушення зобов'язань; значні новели здійснені в регулюванні охорони та захисту особистих немайн. прав фіз. особи.

ЦивК України 2003 побудований за пандектною системою. Кн. 1 «Загальні положення» включає 5 розділів і 19 глав. її змістом є норми, які застосовуються до будь-яких сусп. відносин, що становлять предмет цив. права, зокрема, положення про осн. засади та межі дії цив. зак-ва, здійснення цив. прав і виконання цив. обов'язків, способів захисту цив. прав та інтересів, учасників цив. відносин і об'єктів цив. прав, правочинів, представництва, строків та позов, давності.

Прав, інститути Особливої частини цив. права містяться у наст, книгах кодексу. Так, у кн. 2 «Особисті немайнові права фізичної особи» йдеться про конст. особисті права гр-н, розширено та конкретизовано їх зміст, регламентуються способи захисту порушених особистих немайн. прав. У кн. З «Право власності та інші речові права» подано норми, якими регулюються право володіння, сервітутні права, емфітевзис, суперфіцій, застава та ін. речові права. Кн. 4 «Право інтелектуальної власності» містить як заг. положення про інтелект, власність, так і норми, що регулюють автор, право та суміжні права, права пром. власності, права на засоби індивідуалізації учасників цив. обороту, знаки для товарів та послуг. У кн. 5 «Зобов'язальне право» регулюються відносини майн. обороту. До неї включено заг. положення про зобов'язання та норми стосовно окр. видів договорів. Кн. 6 «Спадкове право» регламентує відносини, пов'язані з порядком спадкування, його черговістю, усуненням від спадкування тощо.

М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази