Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
   

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

— запис і облік актів цив. стану, які здійснюються спец. держ. органами. Відповідно до Закону України «Про органи реєстрації актів цивільного стану» (1994, з наст, змінами) систему органів становлять: відділи Р. а. ц. с. Головного управління юстиції Мін'юсту України в АР Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обл. значення) управлінь юстиції; викон. органи сільс., селищ., міських (крім міст обл. значення) рад. Р. а. ц. с. гр-н України, які живуть за кордоном, проводять конс, установи та дип. представництва. Осн. завданнями органів реєстрації є забезпечення повної, своєчасної і правильної Р. а. ц. с; внесення до акт. записів необхід. змін, доповнень і виправлень; поновлення втрачених і анулювання повторно складених акт. записів; видача гр-нам свідоцтв про реєстрацію і збереження архів, фонду. До актів цив. стану, які підлягають обов'язковій реєстрації згідно з Сімейним кодексом України, належать факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, зміни прізвища, імені та по батькові. Р. а. ц. с. провадиться у присутності заявника. Інформація, яка міститься в акті, є конфіденційною, має обмеж, доступ і розголошенню не підлягає. Р. а. ц. с. провадиться за Правилами реєстрації актів цив. стану в Україні (затв. Мін'юстом України З.ІХ 2002). Здійснюється в акт. книгах спец, зразка, які є єдиними доказами засвідчених у них фактів. Ці книги є однією із складових частин Нац. архівного фонду України і підлягають спец, правилам зберігання. Про кожний факт Р. а. ц. с. органами реєстрації відповід. особам видаються свідоцтва (про народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу тощо). Такі свідоцтва виготовляються за єдиними зразками на бланках суворої звітності. В разі втрати або пошкодження свідоцтва органи Р. а. ц. с. за заявами гр-н, щодо яких складено запис, видають повторні свідоцтва на підставі запису акта цив. стану в книзі Р. а. ц. с. За реєстрацію, а також видачу гр-нам повтор, свідоцтв про Р. а. ц. с. і свідоцтв, виданих у зв'язку зі змінами, доповненнями, виправленнями і поновленнями записів актів цив. стану, справляється держ. мито в розмірах і порядку, встановлених зак-вом.

І. В. Жилінкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази