Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow федо-фец arrow ФЕРМІ ЕНЕРГІЯ
   

ФЕРМІ ЕНЕРГІЯ

фермі-рівень — максимальна енергія ферміонів при абсолютному нулі температури. Існування ф. е. є наслідком Паулі принципу: при Т=0 К частинки послідовно заповнюють найнижчі можливі рівні енергії, доки не вичерпається їхня кількість п в одиниці об'єму. При цьому, напр., для електронів досягається значення Ф. е.:

фермі енергія - leksika.com.ua

Де m — маса електрона, h — Планка стала. Величина

фермі енергія - leksika.com.ua

наз. фермі-імпульсом, або граничним імпульсом, v — рF/m — фермі-швидкістю, або граничною швидкістю. Для квазічастинок (напр., електронів у металі) Ф. е.у просторі квазіімпульсів відповідає досить складна фермі поверхня. В металах розподіл електронів по енергіях практично при всіх т-рах мало відрізняється від розподілу Фермі при Т=0 К, тому в електронних процесах беруть участь в осн. лише електрони з енергією, близькою до ЕF. Це визначає важливу роль Ф. е. у переносу явищах в металах, зокрема в явищі надпровідності. У неметалевих кристалах застосовують поняття рівень Фермі (у просторі енергій), який збігається з хімічним потенціалом.

В. Л. Вінецький.

 

Схожі за змістом слова та фрази