Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вітт-водок arrow ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
   

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

- галузь нар. господарства, що здійснює купівлю - продаж товарів на внутр. ринку країни, забезпечуючи тим самим екон. зв'язок між виробництвом і споживанням. Суть В. т. та її роль в екон. житті суспільства визначаються способом виробн. В. т. за капіталізму розвивається на базі приватної власності на засоби виробн., є сферою прикладення торг. капіталу. Однією з відмітних рис В. т. капіталістичних країн є стихійний характер її розвитку. В. т. за соціалізму розвивається планомірно на основі сусп. соціалістичної власності на засоби виробн. та продукти праці і є важливою підоймою підвищення добробуту трудящих. В. т. обслуговує соціалістичне товарне виробн. Вона відіграє велику роль як форма екон. зв'язку соціалістичної пром-сті і с. г., міста й села і сприяє зміцненню союзу робітн. класу та колг. селянства. Залежно від функцій, що їх виконує торгівля на шляху товарів від виробн. до споживачів, розрізняють оптову й роздрібну торгівлю. Осн. завданням оптової торгівлі в СРСР є реалізація товарів для дальшого продажу або переробляння їх. Розрізняють оптову торгівлю товарами нар. споживання (її здійснюють оптові бази м-в торгівлі союзних республік), торгівлю засобами виробн. (або матеріально-технічне постачання підприємств нар. г-ва) й торгівлю с.-г. продуктами та сировиною (або закупівлі с.-г. продуктів). Функцією роздрібної торгівлі є реалізація товарів безпосередньо населенню, а також установам, орг-ціям і підприємствам для невиробничого споживання. В зв'язку з наявністю двох форм сусп. власності існують різні форми торгівлі: державна, кооперативна і колгоспна. Державна торгівля серед них є провідною (1976 на неї припадало 69,4% заг. обсягу роздрібного товарообороту СРСР). Кооперативна торгівля (відповідно 28,2%) здійснюється споживчою кооперацією, що є добровільним об'єднанням трудящих як споживачів. Діяльність споживчої кооперації зосереджена в основному в сільс. місцевості. Колгоспну торгівлю (2,4% ) здійснюють колгоспи і колгоспники, які продають лишки своєї продукції на колг. ринку. До системи В. т. входить і громадське харчування. Рад. В. т. характеризується невпинним зростанням обсягу роздрібного товарообороту й вдосконаленням його структури (зокрема, зростанням продажу непродовольчих товарів порівняно з продовольчими), розширенням торг. мережі. Так, обсяг роздрібного товарообороту СРСР зріс з 36 млрд. крб. 1950 до 220,1 млрд. крб. 1976, кількість держ. підприємств торгівлі і громад. харчування - відповідно з 511,2 тис. до 970,6 тис, чисельність торг. працівників і працівників громад. харчування - з 1967 тис. до 6750 тис. Швидкими темпами розвивається В. т. на Україні. Науково-технічний прогрес у В. т. спрямований на механізацію й автоматизацію праці, розширення матеріально-тех. бази, мережі сучас. універсальних і спеціалізованих магазинів, у тому числі фірмових, підвищення культури й естетики торгівлі, впровадження прогресивних методів продажу товарів (самообслуговування, торгівля за зразками, продаж за замовленнями) тощо. У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по дальшому розвитку торгівлі" (1977) наголошено на важливому значенні розвитку і поліпшення торгівлі як невід'ємної умови успішного виконання завдань, поставлених XXV з'їздом КПРС у галузі дальшого піднесення добробуту рад. людей.

Літ. див. до ст. Торгівля.

В. К. Задорожний, Й. Н. Бергер.

Внутрішня торгівля

Внутрішня торгівля

 

Схожі за змістом слова та фрази