Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРЕНДА
   

ОРЕНДА

(від пізньолат. — здавати в найом, наймати) — надання майна в тимчас. (строкове) платне користування. В укр. нормат.-прав. актах має те саме значення, що й майновий найом. У деяких країнах (напр., у Німеччині, Швейцарії) під О. розуміють найом лише такого майна, яке дає прибуток.

За зак-вом України об'єктом О. може бути будь-яке окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт), яке при використанні не втрачає своєї споживчої якості, група інвентарних об'єктів, а також цілісний майновий комплекс підприємства, організації, госп. т-ва, їх структур, підрозділу, з якого вилучено майно, що втрачає свою споживчу якість при використанні (напр., оборотні засоби підприємства).

О. принципово відрізняється від лізингу і прокату, що містять у собі елементи майн. найму, тим, що в разі О. в користування передається власне майно наймодавця, яке стало йому непотрібним чи без якого він може обійтися, а не майно, набуте ним спеціально для передачі ін. особам у користування як для виду підприєм. діяльності.

Суб'єктами О. є орендарі (особи, які отримують майно в тимчас. платне користування від наймодавця) і орендодавці (особи, які передають майно орендареві в тимчас. користування). Орендарями можуть бути як фізичні, так і юрид. особи, орендодавцями — особи, яким майно належить на праві власності, повного господарського відання або операт. управління, а також особи, уповноважені власником надавати майно в О. Напр., згідно з Законом України «Про оренду державного майна» (1992, в ред. 1997) орендодавцями цілісних майнових комплексів держ. підприємств, організацій, їх структур, підрозділів, нерухомого держ. майна та держ. майна, ідо перебуває на балансах госп. товариств, утворених під час приватизації (корпоратизації), але не увійшло до статут, фондів цих товариств, є Фонд держ. майна України, його регіон, відділення і представництва, а щодо відповід. об'єктів права власності АР Крим і комунал. власності — органи, уповноважені відповідно ВР АР Крим і органами місц. самоврядування. Правовідносини між суб'єктами О. регулюються ЦивК України, в разі О. державного або комунального майна — Законом «Про оренду державного майна». В разі О. військового майна правовідносини регламентуються цим же Законом з урахуванням положень Закону «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» (1999) і двостор. договором майнового найму (оренди).

Одночасно з договором О. між суб'єктами О. укладаються: при О. цілісного майнового комплексу держ. (комунального) підприємства, організації, їх структур, підрозділу — договори викупу орендарем оборот, матеріальних засобів і кредиту оборот, грошових коштів та цін. паперів, а при О. нерухомого майна — договір про відшкодування орендарем витрат на утримання орендованого майна і надання комунал. послуг.

Розрізняють види О. за: належністю орендованого майна [О. майна держ. (комунальних) підприємств та організацій, військ, частин, держ. (комунального) майна, що перебуває на балансах госп. товариств, колективного, приватного]; об'єктами О. (О. цілісних майн. комплексів підприємств, організацій, їх структур, підрозділів, нерухом. майна, ін. окремого індивідуально визначеного майна); суб'єктами О. (О. міждержавна, колективна, індивідуальна, міжгосподарська, внутрігосподарська, приватна, суборенда); формою сплати орендних платежів (О. з грошовими, натуральними або змішаними платежами); впливом на структуру власності (О. з правом на викуп об'єкта О., з невизначеним правом на викуп, з прямою забороною викупу); обсягом послуг орендодавця з експлуатації об'єкта оренди і комунал. послуг (О. з наданням чи без надання послуг орендодавцем).

О. орендованого майна (суборенда та піднайом) має певні обмеження за Законом України «Про оренду державного та комунального майна» (в ред. 1997). її об'єктом не можуть бути цілісні майнові комплекси підприємств і організацій, їх структур, підрозділів. Строк суборенди не може перевищувати строк дії договору О., а отримана орендарем плата за суборенду — плату орендарем за О. цього майна. Піднайом майна ін. форм власності можливий лише за згодою наймодавця, якщо інше не передбачено договором найму. О. з викупом є одним із способів приватизації держ. майна. В Україні орендар має право на викуп орендованого держ. майна, якщо це право зазначене в договорі оренди, а сам договір укладено до набуття чинності Закону України «Про оренду державного майна» (в ред. 1995). Ін. підставою для набуття права на викуп орендованого майна є (у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого нерухом. майна), здійснення орендарем дозволених орендодавцем невідокремлюваних поліпшень орендованого майна вартістю не менше 25 % залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості орендованого майна.

Літ.: Усенко Я. Б. Методол. та екон.-прав. проблеми оренди і лізингу майна. К., 2001.

Я. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази