Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сірка-скл arrow СКІФІЯ
   

СКІФІЯ

Скітія — давня країна на території степової і лісостепової частин сучасної УРСР. Назву дістала від племен скіфів, які панували тут у 7 ст. до н. е.— З ст. н. е. За свідченням Геродота, С. займала територію від Дунаю до Дону, від гір Криму до зони лісів. Геродот описував С. у вигляді квадрата, кожна з сторін якого дорівнювала бл. 700 км. На Зх. С. межувала з Фракією та землями агафірсів, на Пн.— з неврами, андрофагами і меланхленами, на Сх.— з савроматами (див. Сар-мати), у передгір'ях Криму — з таврами. На берегах Чорного та Азовського морів існували античні держави Північного Причорномор'я. Після повернення скіфів і Передньої Азії в степи Пн. Причорномор'я в них виникло велике політ. об'єднання — С, в якому панівну роль відігравали скіфи-кочовики. Залежне від них осіле населення сплачувало данину, брало участь у війнах на боці скіфів, частково зберігаючи певну самостійність. За свідченням Геродота, С. поділялася на окремі області (номи). Під тиском сарматів, які у 3 ст. до н. е. почали переходити Дон, тер. С. зменшилася. Вона обмежувалася нижнім Подніпров'ям і Кримом — т. з. Мала С. Столицею її був Неаполь Скіфський. Малою С. називали також скіфську д-ву, що виникла в кін. З ст.до н. е. в Добруджі (тепер на тер. Румунії). В кін. 2 — на поч. З ст. п. е. С. як політ. об'єднання перестала існувати. Але назва "Скіфія" щодо тер. Пн. Причорномор'я зберігалася і в пізніші часи (напр., у "Повісті временних літ" згадується Велика Скуф). Пам'ятками С. є численні кургани і городища на тер. степової і лісостепової частин УРСР — Басівське городище, Більське городище, Жаботинські кургани і поселення, Гайманова могила, Кам'янське городище, городище Караван, Краснокутський курган, Куль-Оба, Мелітопольський курган, Мельгуновський курган, Немирівське городище, Оксютинецькі кургани, Олександропільський курган, Пастирське городище, Шарпівське городище, кургани Солоха, Старим могила, Товста могила, Чортомлик. Карта, с. 221.

Є. В. Черненко.

Скіфія - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази