Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРАНСПОРТ
   

ТРАНСПОРТ

(нім. Transport, франц. transport — транспорт, провіз, перевезення, вщ лат. transportare — переносити, переміщувати) — галузь народного господарства, покликана забезпечити екон., opг. та соціальні зв'язки різних сфер економіки і задовольнити потреби сусп. в-ва та населення в перевезеннях. Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання ін. трансп. послуг, експлуатація та ремонт трансп. засобів і шляхів сполучень є осн. метою госп. діяльності підприємств Т.

Трансп. засоби, споруди, фін. ресурси, обладнання та устаткування Т., шляхи сполучення, закріплені за підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями М-ва Т. і зв'язку України, є загальнодерж. власністю і належать до єдиної трансп. системи країни. У держ. власності можуть також перебувати трансп. засоби, будівлі, споруди, устаткування Т., закріплені за підприємствами, установами та організаціями ін. міністерств і відомств (відомчий Т.). Єдину трансп. систему України становлять: Т. заг. користування (залізнич., мор., річковий, автомоб. та авіаційний, а також міський електротранспорт, у т. ч. метрополітен); трубопровідний транспорт та шляхи сполучення заг. користування. До інфраструктури Т. належать: підприємства залізнич., мор., річк., автомоб., авіаційного Т. (станції, депо, вокзали, порти, пристані, автобусні парки, аеропорти тощо), а також міського електротранспорту і метрополітену, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти; рухомий склад; шляхи сполучення; пром., буд., торг, та постачальницькі організації, навч. заклади, тех. школи та уч-ща, дит. дошкільні заклади, установи охорони здоров'я, фіз. культури та спорту, культури тощо; н.-д., проектно-конструкторські організації; ін. підприємства, установи та організації незалежно вщ форм власності, що забезпечують діяльність і розвиток Т. Держ. управління і держ. регулювання у галузі Т. здійснюють: КМ України як вищий орган викон. влади заг. компетенції; М-во Т. і зв'язку України як центр, орган викон. влади галуз. компетенції; Держ. департамент автомоб. Т. (Укравтотранс); Держ. департамент авіаційного Т. (Укравіатранс), Держ. департамент морського і річкового Т. (Укрморрічфлот), Держ. адміністрація залізничного Т. (Укрзалізниця) як центр, урядові органи держ. управління у складі М-ва Т. України, прав, статус яких закріплюється окр. положеннями; місц. органи викон. влади (держ. адміністрації областей, районів, міст) відповідно до їх компетенції, а також управлін. структури та утворення певних видів Т. Взаємодія цих структур і підприємств різних видів Т. визначається кодексами (статутами, положеннями) окремих видів Т. і укладеними на їх основі відповід. угодами та договорами. Координацію діяльності всіх видів Т. здійснює М-во Т. і зв'язку України. Сусп. відносини в галузі Т. регулюються Законами України «Про дорожній рух» (1993), «Про транспорт» (1994), «Про залізничний транспорт», «Про трубопровідний транспорт» (обидва — 1996), «Про функціонування Єдиної транспортної системи України в особливий період» (1998), «Про транзит вантажів» (1999), «Про перевезення небезпечних вантажів» (2000), «Про автомобільний транспорт» (2001), Повітряним кодексом України, Кодексом торговельного мореплавства

України, Статутом залізниць України, Статутом автомобільного транспорту України, нормативно-правовими актами Президента України, КМ України та центр, органів викон. влади (інструкціями, правилами, регламентами, положеннями, наказами, тех. умовами тощо), міжуряд. угодами України та ін. За порушення норм цього зак-ва встановлена цив.-правова, дисциплінарна, адм. та крим. відповідальність, яка застосовується у порядку, передбаченому відповідним законом.

Окремо врегульовано питання, пов'язані із зем. відносинами в галузі Т. Зокрема, ст. 67 Зем. кодексу України встановлюється, що до земель Т. належать землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізнич., автомоб., мор., річк., авіац., трубопровідного Т., міського електротранспорту і метрополітену для виконання завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів Т. та його інфраструктури.

Літ.: Демський Е. Ф. Транспорт, пасажир, право. К., 1987; Ешазаров В. А. Трансп. право. М, 1999; Гіжевсь-кий В. К., Мілашевич А. В. Прав, регулювання трансп. системи України. К., 2000; Трансп. право України. К., 2002.

Е. Ф. Демський, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази