Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ
   

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

— рівень ступеневої освіти, відповідно до якого здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів. О-к. р. забезпечується осв.-профес. програмами як держ. док-тами, що визначають зміст та нормативність, термін навчання, передбачають відповідні форми контролю та держ. атестації. Основою О.-к. р. є держ. стандарти освіти, які затверджує КМ України. Кваліфікований робітник — О.-к. р. робітника, який на основі повної або базової заг. серед, освіти здобув спец, уміння та знання, має відповід. досвід їх застосування у певній галузі нар. г-ва.

Молодший спеціаліст — О.-к. р. фахівця, який на основі повної заг. серед, освіти здобув загальнокультурну підготовку, спец, уміння та знання, має певний досвід їх застосування для розв'язання типових профес. завдань, передбачених для відповідних посад у певній галузі нар. г-ва. Надається вищими навч. закладами І рівня акредитації.

Бакалавр — О.-к. р. фахівця, який на основі повної заг. серед, освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундам. і профес.-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний розв'язувати типові профес. завдання, передбачені для відповід. посад у певній галузі нар. г-ва. Осв.-профес. програма підготовки бакалаврів реалізується вищими навч. закладами II—IV рівнів акредитації. Нормат. строк навчання не може перевищувати 4 років.

Спеціаліст — О.-к. р. фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спец, уміння та знання, має певний досвід їх застосування для розв'язання складних профес. завдань. Надається вищими навч. закладами II—IV рівнів акредитації, нормат. термін навчання — 1 рік на основі кваліфікації бакалавра. Магістр — О.-к. р. фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спец, уміння та знання інновац. характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань. Навчання майб. магістрів включає поглиблену фундам., гуманіт., соціально-екон., психол.-пед., спец.

та наук.-практичну підготовку. Надається вищими навч. закладами IV рівня акредитації. Особи, які успішно пройшли держ. атестацію, отримують док-ти встановленого зразка про здобуття певного О.-к. р.

С. В. Бобровник.

 

Схожі за змістом слова та фрази