Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУСПІЛЬНИЙ ЛАД
   

СУСПІЛЬНИЙ ЛАД

— організація і діяльність суспільства, передбачені та гарантовані конституцією і законами країни. Поряд з державним ладом С. л. є однією з осн. складових конституційного ладу кожної країни.

За своєю суттю С. л. є певним типом (рівнем) відносин суспільних формаційного або цивілізац. характеру. Зокрема, за формаціями суспільними розрізняють рабовласницький, феодальний, капіталістичний, соціалістич ний С. л. та змішані, перехідні типи. Останній є характерним для сучас. України. За змістом С. л. є певною системою сусп. відносин — політичних, економічних, соціальних, духовних (культурних) та ін. Основу цих відносин становлять політ., екон., соціальна і дух. (культурна) системи сусп-ва. Пріоритетним елементом системи С. л. є політична система суспільства. В Україні за Конституцією її становлять: Український народ, українська держава, політичні партії і громади територіальні та органи місцевого самоврядування.

За формою С. л. становить сукупність форм безпосеред. народовладдя (виборів, референдумів тощо), державного правління і державного устрою, діяльності політ, партій і громадських організацій тощо.

С. л. кожної країни грунтується на певних засадах. Осн. принципами С. л. в Україні відповідно до Конституції є: принцип суверенітету Українського народу (ст. 5), принцип демократизму (ст. 5), принцип політ., екон. та ідеол. плюралізму (багатоманітності) сусп. життя (ст. 15), принципи конституційності й законності (ст. 19), принцип гуманізму (ст. 3) і принцип гарантованості С. л. (ст. 17). Право встановлювати і змінювати С. л. належить Українському народові й не може бути узурповане д-вою чи її суб'єктами.

Літ.: Тодика Ю. Н. Основи конст. строя Украины. X., 1999; Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. К., 2001.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази