Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow манж-марків arrow МАНІФЕСТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
   

МАНІФЕСТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

— перший програмний документ наукового комунізму, в якому викладено основні положення марксизму. Написаний К. Марксом і Ф. Енгельсом у грудні 1847 — січні 1848 за дорученням 2-го конгресу Союзу комуністів як програма цієї орг-ції. За визначенням В. І. Леніна, в"М.К. п.""з геніальною ясністю і яскравістю змальований новий світогляд, послідовний матеріалізм, який охоплює і сферу соціального життя, діалектика, як найбільш всебічне і глибоке вчення про розвиток, теорія класової боротьби і всесвітньо-історичної революційної ролі пролетаріату, творця нового, комуністичного суспільства" (Повне зібр. тв., т. 26, с. 42). В "М. К. п."К. Маркс і Ф. Енгельс виклали цілісну і струнку теорію матеріалістичного розуміння історії. Вони розвинули осн. матеріалістичні положення про залежність сусп. свідомості від сусп. буття, довели, що в кожну істор. епоху спосіб виробництва є матеріальним фундаментом, базисом, який визначає сусп. надбудову. Розвиток сусп. життя визначається розвитком продуктивних сил. В "М. К. п." науково обгрунтовано, що вся історія антагоністичних суспільств була історією боротьби класів суспільних, яка приводила до революц. перебудови всіх суспільних відносин, докорінного перевороту в способі виробництва і обміну. К. Маркс і Ф. Енгельс показали особливості розвитку капіталізму, розкрили фактори швидкого зростання продуктивних сил та умови виникнення великого машинного виробництва. Визнаючи прогресивність капіталістичної суспільно-економічної формації порівняно з попередніми, вони водночас показали, що капіталістичні виробничі відносини на певному етапі стають гальмом в подальшому розвитку виробництва, що в надрах бурж. суспільства виникають суперечності між продуктивними силами і капіталістичними виробничими відносинами, які породжують класові суперечності між буржуазією і пролетаріатом. В "М. К. п." науково доведено неминучість краху капіталізму, розкрито істор. роль пролетаріату як могильника капіталізму і будівника нового, комуністичного суспільства. К. Маркс і Ф. Енгельс обгрунтували необхідність створення пролет. комуністичної партії, розкрили її істор. роль як авангарду пролетаріату, визначили її завдання, висунули ідею диктатури пролетаріату (хоч ще не вживали цього терміна), об'єктивної неминучості соціалістичної революції, намітили екон. заходи, які має здійснити пролетаріат після приходу до влади, піддали науковій критиці класово обмежені уявлення бурж. ідеологів про власність, державу, шлюб, сім'ю, мораль, вітчизну тощо. Значне місце в "М. К. п." відводиться критиці бурж. і дрібнобурж. течій, що виступали під прапором соціалізму (феод. соціалізм, дрібнобурж. соціалізм, "істинний соціалізм", бурж. соціалізм). У "Маніфесті" розкрито нереальність систем утопічного соціалізму і водночас показано їхнє раціональне зерно. К. Маркс і Ф. Енгельс виклали й основи стратегії і тактики комуністичної партії. В "М. К. п." сформульовано осн. принцип міжнар. пролет. солідарності — принцип пролетарського інтернаціоналізму, виражений у заклику: "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!". "Ця невеличка книжечка,— писав про „Маніфест" В. І. Ленін,— варта цілих томів: духом її до цього часу живе і рухається весь організований і революційний пролетаріат цивілізованого світу" (Повне зібр. тв., т. 2, с. 10). "М. К. п." вперше опубліковано в лютому 1848 в Лондоні нім. мовою, рос. мовою видано 1869 в Женеві в перекладі М. О. Бакуніна (видання мало ряд неточностей і помилок). У 1882 в Женеві вийшов рос. переклад Г. В. Плеханова з передмовою К. Маркса і Ф. Енгельса. На Україні серед перших популяризаторів і перекладачів "Маніфесту" були І. Я. Франко і Леся Українка. В перекладі укр. мовою "М. К. п." вперше видано 1902 у Львові.

Маніфест комуністичної партії - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази