Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прит-прок arrow ПРО ЗНАЧЕННЯ ВОЙОВНИЧОГО МАТЕРІАЛІЗМУ
   

ПРО ЗНАЧЕННЯ ВОЙОВНИЧОГО МАТЕРІАЛІЗМУ

— одна з останніх філос. праць В. І. Леніна (написана в березні 1922), в якій сформульовано головні, актуальні завдання журналу "Под знаменем марксизма" і водночас визначено основні завдання ідеологічної роботи партії, вказано шляхи дальшого розвитку марксистської філософії в нову історичну епоху. Характеризуючи осн. напрями філос. роботи в країні, В. І. Ленін особливу увагу зосереджує на питаннях партійності марксистської філософії, її войовничій, активній спрямованості проти ідеалізму, необхідності тісного зв'язку войовничого матеріалізму з атеїзмом, природничими науками. Ставлячи боротьбу за войовничий матеріалізм у центр всієї діяльності марксистів, стаття В. І. Леніна закликала вести непримиренну боротьбу проти бурж. світогляду, націлювала комуністів на пропаганду в усіх верствах населення марксистської ідеології, діалектичного матеріалізму. В. І. Ленін особливо підкреслював необхідність керівної ролі партії в комуністичному будівництві, в творчому розвитку марксистської теорії, в боротьбі проти ідейних противників. Водночас він наголошував на необхідності тісного союзу комуністів з матеріалістами-некомуністами, особливо з представниками сучас. природознавства, зазначав, що в боротьбі проти реакційних філос. течій треба здійснювати й "певною мірою свій союз з прогресивною частиною буржуазії, неухильно викривати її, коли вона впадає в реакційність" (Повне зібр. тв., т. 45, с. 25). Боротьбу за войовничий матеріалізм В. І. Ленін пов'язував з пропагандою войовничого атеїзму, конкретизуючи, зокрема, в даній статті завдання атеїстичної роботи. Він вимагав ширше розгорнути атеїстичну пропаганду в масах і, спираючись на досягнення сучас. науки, викривати коріння релігії, прищеплювати масам наук. матеріалістичний світогляд. Значне місце в статті приділено висвітленню нерозривного зв'язку марксистської філософії з природознавством. В. І. Ленін зазначав, що треба уважно стежити за питаннями, які висуває новітня революція в природознавстві, узагальнювати досягнення і відкриття природничих наук з діалектико-матеріалістичних позицій, викривати спроби ідеалістичного тлумачення їх. "Це завдання, без розв'язання якого войовничий матеріалізм не може бути ні в якому разі ні войовничим, ні матеріалізмом" (там же, с. 26— 27). Тільки матеріалістична діалектика може допомогти природознавцям знайти правильні відповіді на численні філос. питання, що їх висуває революція в природознавстві. В. І. Ленін підкреслював, що "без солідного філософського обгрунтування ніякі природничі науки, ніякий матеріалізм не може витримати боротьби проти натиску буржуазних ідей і відновлення буржуазного світогляду. Щоб витримати цю боротьбу і провести її до кінця з повним успіхом, природник повинен бути сучасним матеріалістом, свідомим прихильником того матеріалізму, який представлений Марксом, тобто повинен бути діалектичним матеріалістом" (там же, с. 27). Водночас, відзначав В. І. Ленін, сама філос. наука не може обійтися без природознавства й сусп. істор. практики. Великого значення В. І. Ленін надавав всебічній розробці діалектики на основі досягнень сучасної науки. Праця В. 1. Леніна є взірцем класового, парт. підходу до суспільних процесів.

В П. Скоткіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази