Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВЛІННЯ
   

ПРАВЛІННЯ

— викон. колегіальний орган колект. підприємства, госп. т-ва, об'єднання юрид. осіб, банк, установи, інвест. компанії, благод. фонду та ін. підприємства, установи чи організації. Здійснює управління і керівництво їх поточ. діяльністю та несе відповідальність за її результати. Призначається власником майна або обирається відкритим чи таєм. голосуванням вищим органом відповід. формування (напр., заг. зборами учасників госп. т-ва) на певний строк. Повсякденною роботою П. керує його голова, котрий призначається або обирається, як правило, з числа членів П. Повноваження П., порядок організації та проведення його засідань визначаються чинним законодавством (напр., Законами України «Про підприємства в Україні» 1991, «Про господарські товариства» 1991, «Про колективне сільськогосподарське підприємство» 1992 тощо), статутами, положеннями, регламентами та ін. внутр. актами відповід. колективних підприємств, товариств, об'єднань, установ і організацій. Спец, правовий статус, функції і компетенція встановлені для П. НБУ, на яке Законом «Про Національний банк України» (1999) покладено забезпечення реалізації грош.-кред. політики, організацію управління банком та ін. Повноваження.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази