Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕРІАЛЬНІ БАЛАНСИ
   

МАТЕРІАЛЬНІ БАЛАНСИ

— в соціалістичних країнах система показників, що характеризує співвідношення між ресурсами певної продукції та потребами народного господарства в ній; є основою плану матеріально-технічного постачання нар. г-ва. М. б. бувають планові й звітні.

В СРСР планові М. 6. розробляють у Держплані СРСР, Держпостачі СРСР, м-вах і відомствах, у тер. органах планування (держпланах і головпостачах союзних республік, облпланах), на підприємствах (в об'єднаннях). М. б. складають за обсягом матеріальних ресурсів — однопродуктові та багато-продуктові (комплексні, міжпродуктові); за поділом сукупного суспільного продукту—баланси засобів виробництва та баланси предметів споживання; за періодами планування — перспективні (довгострокові та п'ятирічні) і поточні (річні); за розрізами плану — галузеві й територіальні; за використовуваними одиницями виміру — в натуральних і вартісних показниках; за формами виконання — затверджувані та розрахункові. М.б. використовують для наук.-екон. обгрунтування планів розвитку нар. г-ва, для забезпечення необхідних міжгалузевих і внутрішньогалузевих пропорцій, а також для складання планів розподілу найважливіших засобів виробн. і предметів споживання, планів мате-ріальнотех. постачання. М. б. мають забезпечувати оптимальне співвідношення між виробн. і споживанням окремих видів продукції, виявлення "вузьких" місць у матеріальному забезпеченні окремих потреб нар. г-ва, застосування в нар. г-ві нових прогресивних видів матеріалів і виробів тощо.

М. б. окремих видів продукції конкретизують заг. пропорції соціалістичного відтворення, відображені в балансі сукупного сусп. продукту. Вони характеризують ресурси певної продукції і потреби в ній нар. г-ва, конкретні зв'язки окремих галузей нар. г-ва в процесі виробн.і розподілу цієї продукції. Так, наприклад, баланси с.-г. сировини, що йде на промислову переробку (зерно, бавовна, продукти тваринництва тощо), і баланси пром. продукції, значна частина якої надходить у с. г. (мінеральні добрива, с.-г. машини, пальне та ін.), розкривають екон. зв'язки між пром-стю і с. г. Важливим етапом у розробці М. б. є визначення потреб м-в, відомств СРСР та союзних республік у матеріальних ресурсах (див. Нормування витрат матеріальних ресурсів). Постійне вдосконалення методів розробки М. б. спрямоване на організацію ритмічної роботи підприємств, науково обгрунтований розподіл капіталовкладень по галузях нар. г-ва, на правильне тер. розміщення продуктивних сил, встановлення раціональної галузевої й територіальної спеціалізації в поєднанні з оптимальними міжрайонними та між-респ. трансп.-екон. зв'язками. Зокрема, на дальше конкретне вдосконалення М. б. вказано в постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12.VІІ 1979 "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи". В п'ятирічних планах М. б. розробляються в укрупненій номенклатурі продукції, а плани розподілу її — по осн. фондодержателях за роками п'ятирічки; в річних планах М. б. розробляються по розгорнутій номенклатурі продукції, а плани розподілу її — по всіх фондодержателях. Держплан СРСР, Держпостач СРСР, м-ва і відомства СРСР і Ради Міністрів союзних республік несуть відповідальність за збалансованість планів з матеріальними ресурсами, затвердження балансів і планів розподілу по яких покладається на ці органи. З найважливіших видів продукції міжгалузевого використання М. б. і плани розподілу затверджує Рада Міністрів СРСР.

О. М. Невелев.

 

Схожі за змістом слова та фрази