Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рамб-ревн arrow РЕАЛЬНІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
   

РЕАЛЬНІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

— частина національного доходу, використовувана населенням для споживання або нагромадження. Розрізняють номінальні й реальні доходи. На відміну від номінальних Р. д. н. характеризують кількість спожитих населенням матеріальних благ і послуг, враховуючи зміни роздрібних цін і витрат на виплату податків та ін. обов'язкових платежів. Щоб визначити величину Р. д. н., із заг. суми всіх грош. і натуральних доходів населення вираховують платежі в бюджет. внески в громад. і кооп. орг-ції, приріст грош. заощаджень усіх видів, а також частину витрат на оплату послуг. Р. д. н.— узагальнюючий показник життєвого рівня народу. Динаміку Р. д. в. визначають, зіставляючи величини кінцевих доходів за різні періоди часу, виражені в порівнянних цінах. В СРСР 1980 порівняно з 1940 у розрахунку на душу населення реальні доходи збільшились у 5,8 раза. При цьому реальні доходи робітників і службовців у розрахунку на одного працюючого 1980 проти 1940 збільшились у 4 рази, реальні доходи колгоспників — у 6,9 раза. В капіталістичному суспільстві реальна купівельна спроможність трудящих знижується у зв'язку з постійним зростанням цін, інфляцією. За соціалізму забезпечується планомірне зростання реальних доходів усіх верств населення. В СРСР 1965 тільки 4% населення мали доход понад 100 крб. на місяць на одного члена сім'ї, 1970 — 18%, 1980 — бл. половини населення. Внаслідок здійснення за останні роки важливих соціальних заходів рівень реальних доходів колгоспників порівняно з реальними доходами робітників і службовців у розрахунку на одного члена сім'ї підвищився в СРСР з 75% 1965 до 89% 1980. По УРСР 1980 майже забезпечено зближення рівнів реальних доходів колгоспників з реальними доходами робітників і службовців у розрахунку на одного члена сім'ї (1965 він становив 76% ). Велике значення мало введення гарантованої оплати праці в колгоспах, єдиної системи пенсійного й соціального забезпечення. Гол. формою доходів населення і джерелом підвищення їхнього життєвого рівня є оплата праці (див. Заробітна плата). Підвищується роль суспільних фондів споживання, які зростають більш високими темпами порівняно з фондом оплати по праці. На одинадцяту п'ятирічку (1981—85) передбачено збільшити на 16—18% реальні доходи на душу населення.

І. Д. Фаріон.

 

Схожі за змістом слова та фрази