Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ
   

ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ

- одна з категорій земель зем. фонду України. Згідно із Земельним кодексом України (гл. 12) до 3. в. ф. належать землі, зайняті ріками, озерами, водоймами, болотами, гідротех. та ін. водо-госп. спорудами, а також зем. ділянки, виділені по берегах водойм під смуги відведення, їх правовий режим визначається ЗК України та Водним кодексом України. Відповідно до цих актів 3. в. ф. можуть надаватися у пост, користування тільки спеціалізованим юрид. особам: водогосп. організаціям, ін. підприємствам, установам, організаціям, у яких створено спеціаліз. служби по нагляду за вод. об'єктами, прибереж, захисними смугами, смугами відведення, берег, смугами вод. шляхів, гідротех. спорудами та підтриманню їх у належному стані.

Для правового режиму 3. в. ф. характерно встановлення водоохор. зон, зон сан. охорони, прибереж, захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів. Водоохор. зони — це зем. ділянки вздовж річок, морів, навколо озер, та ін. водойм, які встановлюються з метою створення сприятливого режиму вод. об'єктів, запобігання їх забрудненню, засміченню, вичерпанню, знищенню навколоводних рослин і тварин та зменшенню коливань стоку цих об'єктів. Тут забороняється будь-яка діяльність, що може призвести до вказаних негат. наслідків. У межах водоохор. зон для охорони вод. об'єктів і збереження їх водності встановлюються, залежно від характеру та значення об'єкта, прибережні захисні смуги як природоохор. території з режимом обмеженої госп. діяльності.

Зони сан. охорони створюються на 3. в. ф. з метою охорони вод. об'єктів у районах забору води для централіз. водопостачання, лікування та оздоров. потреб. їх межі визначаються місц. радами за погодженням з органами охорони навкол. природ, середовища і вод. г-ва, а режим використання та охорони — урядом д-ви. Смуги відведення запроваджуються для кращої експлуатації та захисту вод від забруднення, пошкодження уздовж каналів, ін. водогосп. систем та об'єктів. Розміри смуг відведення та режим їх використання визначаються проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з органами охорони навкол. природ, середовища та вод. г-ва. Землі в межах цих смуг надаються органам вод. г-ва, ін. підприємствам та організаціям для спец, водозахисних потреб.

На 3. в. ф. за межами міських поселень уздовж суднопл. шляхів встановлюються берегові смуги вод. шляхів. Порядок їх виділення та режим користування ними визначаються КМ України.

Держ. контроль за дотриманням режиму 3. в. ф. здійснюється органами М-ва охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України, Держ. к-ту вод. г-ва України, місц. радами та місц. держ. адміністраціями.

В. І. Андрейцев.

 

Схожі за змістом слова та фрази