Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРУДОВИЙ АРБІТРАЖ
   

ТРУДОВИЙ АРБІТРАЖ

(франц. arbitrage - третейський суд) — орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та ін. осіб і приймає рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту). Прав, основою діяльності Т. а. є Конституція України, Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998), Положення про трудовий арбітраж (затв. Нац. службою посередництва і примирення 4.У 1999). Т. а. утворюється за ініціативою однієї зі сторін колект. труд, спору (конфлікту) або незалежного посередника в 3-денний строк у разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення колект. труд, спору, який виник у зв'язку зі встановленням нових або зміною існуючих соціально-екон. умов праці та вироб. побуту і укладенням чи зміною колективного договору, угоди. Т. а. є первин, органом з розгляду колект. труд, спорів (конфліктів), які виникли у зв'язку з виконанням колект. договору, угоди або їх окремих положень, невиконанням вимог зак-ва про працю. Кількісний і персональний склад арбітражу визначається за згодою сторін спору (конфлікту). Голова Т. а. обирається з числа його членів. До складу арбітражу можуть також входити нар. депутати України, представники органів держ. влади, органів місц. самоврядування, а також ін. особи. Спір (конфлікт) розглядається за обов'язковою участю представників сторін, а в разі необхідності (потреби) — представників інших заінтересованих органів та організацій.

Т. а. повинен прийняти рішення по колект. труд, спору (конфлікту) в 10-денний стр ок від часу його утворення. Цей строк може бути продовжений до 20 днів за рішенням більшості членів Т. а. Рішення арбітражу приймається більшістю голосів його членів та оформляється відповід. протоколом, який підписується усіма його членами. Члени Т. а. не мають права розголошувати відомості, що є державною таємницею або іншою захищеною законом таємницею. Рішення Т. а. є обов'язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися. Членам Т. а., утворених відповідно до Закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», на час роботи в арбітражі гарантується збереження місця роботи (посади) і серед, заробітку, на них також поширюються гарантії, передбачені КЗпП України для виб. профсп. працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад труд, колективів. Оплата праці членів Т. а. проводиться за рахунок сторін колект. труд, спору в розмірі не менше середньоміс. зарплати з відшкодуванням витрат, пов'язаних з участю в примирній процедурі.

М. П. Стадник.

 

Схожі за змістом слова та фрази