Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШТРАФ
   

ШТРАФ

(нім. Strafe, букв. — покарання, кара, пеня) — засіб юрид. примусу грош. характеру, що встановлюється законом або договором і застосовується компетентним держ. органом, судом, уповноваженою служб, особою або суб'єктом договір, правовідносин:

1) В адм., мит., бюдж., банк., антимонопольному праві — грош. стягнення, що накладається на гр-н, служб, або юрид. осіб за правопорушення у випадках і розмірі, встановлених КпАП України, Мит. кодексом України, Бюдж. кодексом України та ін. законод. актами (див. Адміністративна відповідальність, Адміністративна санкція, Адміністративне стягнення, Адміністративний штраф).

2) У сфері оподаткування — плата у фікс. сумі або у відсотках від суми подат. зобов'язання (без урахування пені та раніше сплачених штраф, санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законод. актами на підставі рішення контрольного органу.

3) У цивільному праві — неустойка, що встановлюється законом або договором і обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (див. Відповідальність цивільна).

4) У господарському праві — грош. сума, яку учасник госп. відносин зобов'язаний сплатити в разі порушення ним правил здійснення госп. діяльності, невиконання або неналеж. виконання госп. зобов'язання. Розмір, порядок і умови застосування Ш. визначаються ст. 231—233 Госп. кодексу України, ін. законод. актами, а також госп. договорами.

5) У цив. процесуальному і крим.-процесуальному праві — один із засобів примусу щодо учасників цив. або крим. процесу, які порушують порядок суд. засідання (див. Відповідальність процесуальна).

6) У кримінальному праві — вид покарання, що передбачає грош. стягнення, яке накладається судом у випадках і межах, встановлених у Особливій частині КК України (ч. 1 ст. 53). Розмір Ш. визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від 30 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н, якщо нормами КК не передбачено вищого розміру (ч. 2 ст. 53). Може застосовуватися і як основне покарання, і як додаткове покарання (ч. З ст. 52). Як додаткове покарання Ш. може бути призначений лише тоді, коли його спеціально передбачено в санкції норм Особливої частини КК (ч. З ст. 53). У разі неможливості сплати Ш. суд може замінити несплачену суму Ш. покаранням у вигляді громад, робіт, виходячи з розрахунку: 10 год. громад, робіт за один встановлений зак-вом неоподатковуваний мінімум доходів гр-н або випр. роботами із розрахунку 1 місяць випр. робіт за 4 встановлених зак-вом неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н, але на строк не більше 2 років (ч. 4 ст. 53). До неповнолітніх Ш. застосовується лише тоді, коли вони мають самост. дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення (ч. 1 ст. 99). У цьому разі розмір Ш. встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майн. стану неповнолітнього, однак у межах до 500 встановлених зак-вом неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н (ч. 2 ст. 99).

В. П. Нагребельний, В. В. Скибицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази